Budowa przejścia podziemnego pod torami w rejonie ul. Radosnej

Urząd Miasta ogłosił przetarg Zgodnie ze specyfikacją, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 18 Kutno – Piła (w km 57,410 tej linii), jako żelbetowej, monolitycznej konstrukcji ramowej o przekroju zamkniętym prostokątnym, wraz z budową chodników i ciągów pieszo – rowerowych, stanowiących dojście i dojazd do tego obiektu.

Czwartoklasiści z Morzyc zdobyli „prawo jazdy" na rower

Uczniowie czwartych klas z podstawówki w Morzycach pod nadzorem policjantów z radziejowskiej drogówki zaliczyli wczoraj trudny egzamin na kartę rowerową. Nauczyli się przepisów i mogą samodzielnie poruszać się rowerem po drogach.

O dopalaczach i innych używkach z uczniami w Radziejowie

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają" policjantka prewencji spotkała się z uczniami w radziejowskiej podstawówce. Poruszyła tematy związane ze środkami odurzającymi oraz odpowiedzialnością karną nieletnich.

Zapora gotowa na nadejście 'wielkiej wody'

Fala wezbraniowa na Wiśle już na Mazowszu, niebawem wkroczy na teren naszego województwa. We Włocławku jej kulminacja zapowiadana jest na czwartek. Prezydent Marek Wojtkowski wprowadził na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe i ostrzega, by bezwzględnie nie pojawiać się na wałach i urządzeniach hydrotechnicznych. Poziom wody może sięgnąć 650 cm. Na przyjęcie fali już przygotowana jest włocławska zapora.

Radosław Sikorski i Kosma Złotowski w Parlamencie Europejskim?

Radosław Sikorski (Koalicja Europejska), na pewno, i Kosma Zlotowski ( Prawo i Sprawiedliwość), najprawdopodobniej, zostali wybrani przez mieszkańców kujawsko-pomorskiego we wczorajszych wyborach. To oni zasiądą w Parlamencie Europejskim.