Zakład Karny we Włocławku przekazał maseczki do szkoły.

19.06.2020r. na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu zostało przekazanych 300 sztuk maseczek ochronnych uszytych w ramach programu resocjalizacji „Szyjemy, pomagamy”.

Służba Więzienna dla dzieci

Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego we Włocławku przekazała paczki do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubieniu Kujawskim.

Zakład Karny pomaga. Funkcjonariusze przekazali środki bezpieczeństwa dla DPS-u

Dom Pomocy Społecznej „Na Skarpie” jest jednym z dwóch działających w naszym mieście. Zagwarantowanie bezpieczeństwa podopiecznym i personelowi, w sytuacji pandemii koronawirusa, jest jednym z najważniejszych wyzwań. Wiedzą o tym także funkcjonariusze z Zakładu Karnego. Wczoraj przekazali niezbędne środki ochrony dla DPS.

Resort Sprawiedliwości Pomaga w walce koronawirusem

Kombinezony medyczne, maseczki oraz fartuchy – więzienne szwalnie odpowiedziały na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i przyłączyły się do akcji: Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Akcja 'Maluj jak Werka' w Zakładzie Karnym we Włocławku

W czasie gdy nasza rzeczywistość została dotknięta epidemią, a środki ostrożności i działania podjęte w celu przecięcia dróg szerzenia się wirusa powodują brak możliwości organizowania zajęć grupowych, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych zaproponował osadzonym z Zakładu Karnego we Włocławku twórcze spędzanie czasu wolnego.

ZK we Włocławku 'Przyjacielem Oligo 2019'

7 lutego 2020 roku w Centrum Kultury Browar B, odbył się XIV Koncert Wielu Serc. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku: mjr Anna Osińska i st. sierż Michał Paczkowski.

Współpraca z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowego

W dniu 06.02.2020 r. odbyło się niecodzienne spotkanie. Było ono zainicjowane przez wychowawcę ds. KO z Zakładu Karnego we Włocławku z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu w ramach szeroko pojętej współpracy.

Podpisano porozumienie o współpracy

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku mjr Jakub Iwanicki wraz z Panią Ewą Felińczak - Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Resocjalizacja poprzez literaturę

Dziś, 5 listopad 2019 roku w Zakładzie Karnym we Włocławku gościł autor powieści kryminalnych – Przemysław Semczuk