ZK we Włocławku 'Przyjacielem Oligo 2019'

7 lutego 2020 roku w Centrum Kultury Browar B, odbył się XIV Koncert Wielu Serc. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku: mjr Anna Osińska i st. sierż Michał Paczkowski.

Współpraca z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowego

W dniu 06.02.2020 r. odbyło się niecodzienne spotkanie. Było ono zainicjowane przez wychowawcę ds. KO z Zakładu Karnego we Włocławku z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu w ramach szeroko pojętej współpracy.

Podpisano porozumienie o współpracy

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku mjr Jakub Iwanicki wraz z Panią Ewą Felińczak - Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Resocjalizacja poprzez literaturę

Dziś, 5 listopad 2019 roku w Zakładzie Karnym we Włocławku gościł autor powieści kryminalnych – Przemysław Semczuk

Poezja to sztuka więzienna – Klub Bartnicka 10

W piątek 4 października w Bibliotece Zakładzie Karnym Włocławek odbyło się kolejne spotkanie z Małgorzatą Pietrzak – poetką o wielkim dorobku literackim, którego celem było wyłonienie corocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Drugi Brzeg".

Wieczór wspomnień o Ryszardzie Seroczyńskim

19 grudnia 2018 miną 2 lata od śmierci Ryszarda Seroczyńskiego - pedagoga, człowieka o wielu pasjach, twórcy Więziennego Klubu Literackiego Bartnicka 10 we Włocławek, który resocjalizował poezją i lubił lubić ludzi.

Zakład Karny we Włocławku zwiększa zatrudnienie osadzonych

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Wartość pracy jest szczególnie cenna, bowiem utrwala umiejętności zawodowe i pozwala na wypełnianie ról społecznych, które będą mogły być wykorzystane po wyjściu z zakładu karnego. W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” zwiększa się we Włocławku grupa podmiotów zatrudniających odpłatnie osadzonych.

O wolontariacie ...

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Maturzyści zakończyli rok szkolny

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku jest największa przywięzienną szkołą w Polsce. Znajdująca się w samym centrum włocławskiej jednostki penitencjarnej szkoła w tym roku obchodzić będzie 60. rocznicę istnienia. W związku z powyższym, zakończenie roku dla maturzystów przebiegało w bardzo podniosłej i uroczystej atmosferze.