Zakład Karny we Włocławku przekazał maseczki do szkoły.

2020-06-19 13:18:45, Maciej Kowalczyk

19.06.2020r. na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu zostało przekazanych 300 sztuk maseczek ochronnych uszytych w ramach programu resocjalizacji „Szyjemy, pomagamy”.

Resocjalizacja w dobie pandemii

Zagadnieniem pierwszoplanowym dla skuteczności procesu resocjalizacji jest poznanie osobowości skazanych. Wiąże się to z zasadą indywidualizacji, zasadą wyboru, tworzeniem środowiska wychowawczego, zasadą instancji obiektywnych oraz zasadą właściwego stosunku do więźnia. Wybuch pandemii koronawirusa diametralnie zmienił funkcjonowanie jednostek penitencjarnych.

Zwiększona częstotliwość zajęć kulturalno-oświatowych, dostępność do książek i prasy, nauczanie poprzez pomoce i materiały naukowe do pracy indywidualnej, udział w programach resocjalizacji, poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej i telefonicznej to tylko niektóre z przykładów oddziaływań na skazanych.

Program resocjalizacji „Szyjemy, pomagamy” ma na celu rozwój kompetencji społecznych i poznawczych skazanych. Poprzez program skazani mają zwiększyć świadomość własnego udziału w społeczeństwie oraz zyskać ważność pełnionych przez siebie ról. „Szyjemy, pomagamy” jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości.

Działalność pomocowa

Przekazanie maseczek jest kolejną inicjatywą jaką podjął Zakład Karny we Włocławku, mającą na celu pomoc potrzebującym. Tylko w tym roku Zakład Karny we Włocławku zorganizował turniej charytatywny połączony z licytacją przekazanych przedmiotów, zbiórkę nakrętek, zabawek czy też spontaniczne zbiórki pieniędzy na zakup środków ochrony. Jesteśmy w gotowości do niesienia pomocy, możemy uszyć jeszcze wiele sztuk maseczek.

Tekst: st. szer. Marta Floryńska/ppor. Konrad Górski

#ResortSprawiedliwościPomaga

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz