Nowy wątek
Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku zaprasza osoby w wieku 60+ z Włocławka i okolic do udziału w projekcie „Akademia e-Seniora II”, realizowanym w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2022 W ramach projektu do końca grudnia 2022 r. realizowane będą: I. Program edukacji cyfrowej Seniorów obejmujący różnorodne formy praktycznego wsparcia kompetencji cyfrowych osób starszych, w tym: • wykłady z zakresu: - aktywnego korzystania z Internetu i narzędzi cyfrowych (bezpieczeństwo w sieci / telemedycyna) - kształtowania postaw sprzyjających wykorzystaniu nowych technologii (komunikacja w cyfrowej rzeczywistości / społeczne wyzwania cyfrowej rzeczywistości) • warsztaty z zakresu: - obsługi komputera i programów komputerowych - obsługi smartfona/smartwatcha - wybranych zagadnień związanych z IT • zajęcia praktyczne – plenerowe doskonalące nabyte umiejętności cyfrowe w sytuacjach praktycznych • konsultacji w obszarze IT II. Program aktywizacji społecznej Seniorów obejmujący organizację wydarzeń społecznych, kulturalnych bazujących na rozwiązaniach cyfrowych, w tym: • gra miejska • konkursy tematyczne Zajęcia cyfrowe realizowane są w pracowniach komputerowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Nabór zgłoszeń do projektu - termin I – do dnia 30 czerwca 2022. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą poprzez: • ankietę internetową dostępną tutaj: https://forms.gle/Eega4cSYs7GDFKXG8 • kontakt osobisty w Biurze Rady Słuchaczy • kontakt telefoniczny z koordynator zajęć – Pani Zofia Krukowska (tel. 884-875-604) Podstawą przyjęcia uczestnika jest spełnienie kryteriów rekrutacji oraz podpisanie oświadczenia uczestnika potwierdzającego kwalifikowalność uczestnika. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej UTWMed!