Zamknij X
Nowy wątek
Szanowni Państwo, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku we współpracy ze Stowarzyszeniem promującym edukację i rozwój „Perspektywa” oraz Stowarzyszeniem „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku” realizuje projekt „Od Juniora do Seniora” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży wzmacniające ich kompetencje kluczowe (cyfrowe, językowe, społeczne i techniczne), poszerzające wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijające zainteresowania. W okresie od 31 stycznia do 11 lutego br. przyjmujemy zgłoszenia na: • zajęcia rozwijające kompetencje językowe Cel: doskonalenie umiejętności językowych (słownictwo i gramatyka języka angielskiego) oraz poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Nauka poprzez zabawę oraz zajęcia tematyczne - dostosowane do grupy wiekowej. Dzieci w wieku 6-9 lat: - Enjoy english with lyrics training - (zajęcia z wykorzystaniem piosenek i rymowanek dla dzieci) -wymiar zajęć 20 godzin Dzieci w wieku 10-14 lat: - Teatralnie po angielsku – (zajęcia z wykorzystaniem sztuki i kultury angielskiej) - wymiar zajęć 20 godzin Młodzież w wieku 15-18 lat: - Discover English Speaking World – (zajęcia z wykorzystaniem wiedzy o krajach anglojęzycznych) wymiar zajęć 33 godziny • rozwijających kompetencje cyfrowe Cel: rozwijaniem kompetencji cyfrowych, nauka logicznego myślenia i podstaw programowania (tworzenia gier komputerowych, programów i aplikacji z wykorzystaniem popularnych języków programowania) poprzez warsztaty praktyczne dostosowane do grupy wiekowej Dzieci w wieku 6-9 lat: - Mały inżynier/Code fun - (zajęcia z podstaw programowania) - wymiar zajęć 20 godzin - Tworzenie stron internetowych - (zajęcia z podstaw tworzenia stron internetowych) - wymiar zajęć 17 godzin Dzieci w wieku 10-14 lat: - Mały inżynier/Code fun - (zajęcia z podstaw programowania) - wymiar zajęć 20 godzin - Tworzenie stron internetowych - (zajęcia z podstaw tworzenia stron internetowych) - wymiar zajęć 20 godzin Wszystkie zajęcia są bezpłatne i będą realizowane w godzinach popołudniowych w okresie luty-czerwiec 2022 r. w pracowniach językowych i komputerowych Państwowej Uczelni Zawodowej przez kadrę dydaktyczną Uczelni. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Państwa dzieci. Szczegóły dotyczące projektu (w tym regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny) znajdą Państwo w załączniku oraz są dostępne na stronie internetowej uczelni: https://puz.wloclawek.pl/od-juniora-do-seniora-informacje-i-rekrutacja/
Z lat dzieciecych - Boleslaw Lesmian - Byles dla mnie tylko czworokatem papieru - Halina Poswiatowska, Listopad - Jan Brzechwa