Pierwsza na terenie Zakładu Karnego we Włocławku hala produkcyjna – oddana do użytku

2018-06-28 13:42:42, Maciej Kowalczyk

We wtorek (26 czerwca) w Zakładzie Karnym we Włocławku przekazano do użytku halę produkcyjną, w której osadzeni rozpoczną pracę już od 2 lipca 2018r.

Uroczyste przekazanie do użytku hali produkcyjnej nastąpiło w dniu 26.06.2018 roku. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: płk Jacek Gościak - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, pani dr Joanna Borowiak - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering – ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Dyrektorzy jednostek oraz specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, przedstawiciele lokalnych służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej we Włocławku, przedstawiciele konsorcjum budowlanego, realizującego budowę hali produkcyjnej na terenie jednostki oraz kontrahenci współpracujący z Zakładem Karnym we Włocławku.

Proces resocjalizacji – proces szeroko rozumiany
Jednym z podstawowym oddziaływań resocjalizacyjnych, jest praca osadzonych. Zatrudnianie skazanych na terenie jednostki penitencjarnej we Włocławku często odbywa się przy wykorzystaniu kwalifikacji zawodowych i uprawnień nabytych przez osadzonych w ramach kształcenia realizowanego na terenie tutejszej szkoły przywięziennej. Osadzeni angażowani są do udziału w kursach zawodowych w ramach realizowanych projektów, jak np. POWER. Również rozwiązania systemowe na poziomie ustawodawczym umożliwiają bardziej efektywne realizowanie podstawowych zadań Służby Więziennej, czego najlepszym przykładem jest rządowy projekt ''Pracy dla więźniów''.

Inwestycja – modernizacja – rozwój
Nasza jednostka penitencjarna, realizując założenia ww. Programu, podjęła się projektu budowy hali produkcyjnej, w której zatrudnienie odpłatne uzyska 50 osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Zatrudnienie realizowane będzie początkowo w systemie jednozmianowym, w celu przyuczenia, a w późniejszym okresie w systemie dwuzmianowym. Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej z częścią socjalną wynosi 1000 m2, zaś Inwestycja, zrealizowana została przez okres niespełna roku. Zgodnie z założeniami Programu „Praca dla więźniów”, przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, a całkowity koszt inwestycji, przy uwzględnieniu kosztów poniesionych przez jednostkę penitencjarną w związku z udzieloną dotacją, wyniósł niemal 2,5 mln zł. Na terenie nowo wybudowanego obiektu, funkcjonować będzie firma Anwis Sp. z.o.o, specjalizująca się w produkcji osłon okiennych (rolet, moskitier, żaluzji) oraz komponentów używanych do ich produkcji. Oddanie do użytku, w dniu 26.06.2018 roku, hali produkcyjnej to zakończenie jedynie jednej, z podjętych w ostatnim czasie przez Zakład Karny we Włocławku inwestycji. Pozostałe projekty realizowane będą etapowo na przestrzeni najbliższych 2 lat.

Tekst: st. szer. Natalia Prekop
zdjęcia: st. szer. Michał Mikołajczyk

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz