Akcja 'Maluj jak Werka' w Zakładzie Karnym we Włocławku

2020-04-10 12:02:33, Maciej Kowalczyk

W czasie gdy nasza rzeczywistość została dotknięta epidemią, a środki ostrożności i działania podjęte w celu przecięcia dróg szerzenia się wirusa powodują brak możliwości organizowania zajęć grupowych, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych zaproponował osadzonym z Zakładu Karnego we Włocławku twórcze spędzanie czasu wolnego.

Cała historia zaczęła się od telefonu do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, po którym Zakład Karny we Włocławku otrzymał kalendarz Adam Werki – Polskie Okręty Wojenne. To dało impuls do zorganizowania na terenie jednostki spontanicznego malowania obrazów słynnego malarza marynisty. To kolejne działania po wystawie „Żołnierzy Wyklętych” mające nie tylko aspekt artystyczny, ale również historyczny. Zajęcia kulturalno oświatowe są jedną z form oddziaływań w procesie resocjalizacji. Podczas takich zajęć funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko rozwijają pasję osadzonych, ale również pozwalają na odkrycie w nich nowych talentów oraz pokazują jak produktywnie spędzać czas wolny.”– powiedział st. sierż. Michał Paczkowski pomysłodawca akcji

Skazani, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w akcji „Maluj jak Werka”, zostali wyposażeni przez Zakład Karny we Włocławku w sztalugi, przybory do malowania i motywację. Osadzeni swój wolny czas poświęcali na malowanie obrazów Adama Werki, który inspirował się okresem II Wojny Światowej, w szczególności dotykał tematyki kultury marynistycznej.

Od zawsze interesowałem się sztuką w szczególności malarstwem, to Zakład Karny we Włocławku umożliwił mi rozwijanie swojej pasji i doskonalenie swoich umiejętności malarskich. Akcja w której wziąłem udział pozwoliła mi również na poszerzenie wiedzy historycznej. Tego rodzaju akcje są inspiracja nie tylko dla mnie, ale też dla innych osadzonych, a dowodem na to jest większe zainteresowanie rozwijania zdolności plastycznych przez innych osadzonych.– powiedział osadzony, jeden z autorów obrazów.

Obrazy powstałe w celach mieszkalnych zostały wystawione w Bibliotece Centralnej Zakładu Karnego we Włocławku, gdzie udostępniono je wirtualnie wszystkim osadzonym poprzez kanał telewizji więziennej Prison Media.

(Inf. prasowa Zakład Karny we Włocławeku)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz