Zamknij X
Zamknij [X]

Wizyta edukacyjna – licealiści poznają specyfikę pracy w Zakładzie Karnym

Ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych to główne zadania Służby Więziennej. Ta tematyka oraz szereg innych zagadnień poruszana była podczas wizyty przedstawicieli zakładu karnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Street art. Sztuka czy wandalizm?

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się 23 stycznia 2018 r. spotkanie z Dorianem Rosa poświęcone sztuce - street art. Podczas warsztatów skazani poznali różne rodzaje ulicznej sztuki. Próbowano też, podczas burzliwej dyskusji, wyznaczyć granicę pomiędzy aktem wandalizmu a dziełem sztuki.

Prelekcja w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Początek współpracy pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu miał miejsce w kwietniu 2016 roku. Podczas prac związanych z wystawą „Auschwitz: historia, edukacja obywatelska. Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a ośrodkami akademickimi i organizacjami prospołecznymi jest kolejnym przejawem wychodzenia naszej formacji na przeciw potrzebom społecznym. Prezentacja różnorodnych oddziaływań, programów readaptacji społecznej i form resocjalizacyjnych, buduje i wzmacnia pozytywny, profesjonalny wizerunek Służby Więziennej.