Konferencja historyczna z resocjalizacją w tle

2018-03-14 09:52:29, Tomasz Seroczyński

Historia i kultura od wieków związane są z człowiekiem, to one go kształtują, uwrażliwiają i kierują ludzkiego ducha w stronę świata wartości wyższych. W warunkach izolacji więziennej kontakt z kulturą, sztuką i historią nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ poza wypełnianiem wolnego czasu i przezwyciężaniem nudy – kształtuje w skazanych szacunek dla narodowego dorobku, tradycji oraz zasad demokracji. Niewątpliwie działalność kulturalna i historyczna może wzmacniać oddziaływania resocjalizacyjne, ponieważ w ramach tak profilowanych zajęć możliwa jest najdalej idąca indywidualizacja ze względu na bogactwo form, szeroko rozumiany rozwój intelektualny i emocjonalny. Zakład Karny we Włocławku od lat prowadzi szereg oddziaływań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród osadzonych. Efektem tego jest współpraca z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu.

W piątek, 9 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu odbyła się polsko-norweska konferencja historyczna na temat, bardzo mało znanego w Polsce wątku, norweskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej, w którym brali udział również Polacy. Temat ten zostanie przybliżony mieszkańcom Torunia przez gościa honorowego pana Tore Grong – majora armii norweskiej oraz młodych wolontariuszy z Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe. W ramach tego wydarzenia zorganizowana została wystawa sprzętu wojskowego walczących w Norwegii stron konfliktu. Prócz licznie zaproszonych gości: przedstawicieli władz miasta Toruń, służb mundurowych, przedstawicieli administracji państwowej. W w/w wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Zakładu Karnego we Włocławku. Obecność ta jest nie przypadkowa, iż znaczną cześć prezentacji wystawienniczej przygotowali osadzeni z włocławskiej jednostki penitencjarnej w ramach wspólnego projektu resocjalizacyjnego. Kształtowanie postaw patriotycznych u osób pozbawionych wolności jest dodatkowym czynnikiem wspierającym proces resocjalizacji. Osoby przebywające za więziennym murem pomimo izolacji penitencjarnej nie przestają być przedstawicielami danego narodu, danego kręgu kulturowego.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz