Współpraca z Fundacją MHW w Toruniu

2018-04-11 15:12:53, Tomasz Seroczyński

Zakład Karny we Włocławku współpracuje z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu od blisko dwóch lat, realizując wiele różnorodnych inicjatyw resocjalizacyjno-historycznych. Beneficjentami projektów są zarówno osadzeni przebywający w zakładzie karnym jak i społeczność lokalna, gdyż prace powstające w ramach wspólnych działań wystawiane są podczas uroczystości państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

10 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu Karnego we Włocławku z władzami oraz wolontariuszami Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. Omówione zostały wspólne projekty związane z tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia polskiego więziennictwa. Wychowawcy – plut. Tomasz Seroczyński oraz szer. Łukasz Grube wygłosili prelekcję na temat funkcjonowania polskiego więziennictwach w latach 1918 – 1939.

 

Służba Więzienna codziennie ochrania społeczeństwo przed ponad 70 tysiącami osób pozbawionych wolności. Podczas pobytu w izolacji więziennej osadzeni poddawani są wielotorowemu procesowi readaptacji społecznej. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukacja historyczna są ważnym elementem podczas procesu resocjalizacji. Osoby trafiające za więzienny mur, pomimo izolacji penitencjarnej nie przestają być przedstawicielami danego narodu. Podtrzymywanie świadomości narodowej oraz angażowanie osadzonych w projekty historyczne sprzyja wtórnej socjalizacji. Przykładem wielowymiarowości oddziaływań resocjalizacyjnych jest miedzy innymi kształtowanie u osadzonych poczucia tożsamości narodowej i patriotycznej. Omówione na spotkaniu projekty wpisują się również w tego typu działanie.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz