Niezwykłe obrazy osadzonego w Zakładzie Karnym we Włocławku

Z okazji 73 rocznicy Holocaustu, w Zakładzie Karnym we Włocławku powstała niezwykła wystawa obrazów, której autorem jest jeden z osadzonych. Obrazy obecnie są prezentowane w toruńskich szkołach, a w perspektywie czasu mają trafić również do Izraela.

Warsztaty artystyczne - muzyka

31 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyła się kolejna edycja warsztatów artystycznych tym razem związanych z działalnością muzyczną. Zajęcia poprowadziła Pani Ksenia Szarek, która od kilku miesięcy prowadzi również warsztaty fotografii artystycznej dla osadzonych.

Wizyta edukacyjna – licealiści poznają specyfikę pracy w Zakładzie Karnym

Ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych to główne zadania Służby Więziennej. Ta tematyka oraz szereg innych zagadnień poruszana była podczas wizyty przedstawicieli zakładu karnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

Street art. Sztuka czy wandalizm?

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się 23 stycznia 2018 r. spotkanie z Dorianem Rosa poświęcone sztuce - street art. Podczas warsztatów skazani poznali różne rodzaje ulicznej sztuki. Próbowano też, podczas burzliwej dyskusji, wyznaczyć granicę pomiędzy aktem wandalizmu a dziełem sztuki.

Prelekcja w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Początek współpracy pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu miał miejsce w kwietniu 2016 roku. Podczas prac związanych z wystawą „Auschwitz: historia, edukacja obywatelska. Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a ośrodkami akademickimi i organizacjami prospołecznymi jest kolejnym przejawem wychodzenia naszej formacji na przeciw potrzebom społecznym. Prezentacja różnorodnych oddziaływań, programów readaptacji społecznej i form resocjalizacyjnych, buduje i wzmacnia pozytywny, profesjonalny wizerunek Służby Więziennej.