Prelekcja w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

2018-01-21 11:46:59, Maciej Kowalczyk

Początek współpracy pomiędzy Zakładem Karnym we Włocławku, a Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu miał miejsce w kwietniu 2016 roku. Podczas prac związanych z wystawą „Auschwitz: historia, edukacja obywatelska. Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a ośrodkami akademickimi i organizacjami prospołecznymi jest kolejnym przejawem wychodzenia naszej formacji na przeciw potrzebom społecznym. Prezentacja różnorodnych oddziaływań, programów readaptacji społecznej i form resocjalizacyjnych, buduje i wzmacnia pozytywny, profesjonalny wizerunek Służby Więziennej.

Zakład Karny we Włocławku od lat realizuje projekty profilaktyczne adresowane do środowisk akademickich i szkolnych, podnosząc świadomość o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z zachowań społecznie nieakceptowanych. W dniu 19.01.2018 r. wychowawcy Tomasz Seroczyński oraz Michał Mikołajczyk uczestniczyli w spotkaniu z uczniami I. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wizyta dotyczyła prelekcji związanej z specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej – zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej, resocjalizacji skazanych i tematów związanych z współczesnym więziennictwem. Wizyta funkcjonariuszy spotkała się z dużym zainteresowaniem, wywiązała się dyskusja podczas, której licealiści zadawali liczne pytania związane z sposobem funkcjonowania więziennictwa oraz pracą funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

 

Tekst: Tomasz Seroczyński

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz