Warsztaty artystyczne - muzyka

2018-02-06 13:44:31, Tomasz Seroczyński

31 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyła się kolejna edycja warsztatów artystycznych tym razem związanych z działalnością muzyczną. Zajęcia poprowadziła Pani Ksenia Szarek, która od kilku miesięcy prowadzi również warsztaty fotografii artystycznej dla osadzonych.

Warsztaty skupiły się głównie na praktycznych umiejętnościach osadzonych. Zajęcia artystyczne sprzyjają resocjalizacji osób pozbawionych wolności, podczas takich zajęć rozwija się empatia , a tym samym niwelowane są deficyty, z którymi osoby – osadzeni - trafiają za więzienny mur. Zajęcia kulturalno-oświatowe są obok nauczania, pracy, podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz oddziaływań terapeutycznych jedną z metod resocjalizacyjnych. Ważnym czynnikiem w procesie wtórnej socjalizacji jest umiejętność ponownego zaadaptowania się jednostki ludzkiej w społeczeństwie. Oddziaływania korekcyjne prowadzone podczas izolacji penitencjarnej przybierają różne formy jednak cel jest zawsze ten sam – nauczyć osadzonego prawidłowo żyć w warunkach wolnościowych, wykształcić u niego poczucie postępowania zgodnie z prawem a tym samym wypracować takie działanie by nie powrócił na drogę przestępstwa.

Komentarze (2)


Roman (2018-02-14 19:28:36) Zgłoś do moderacji

Cy gabinet kosmetyczny (2018-02-14 19:28:59) Zgłoś do moderacji

Dodaj swój komentarz