Poezja śpiewana – warsztaty muzyczne

2018-02-20 14:47:56, Tomasz Seroczyński

20 lutego br. na terenie Zakładu Karnego we Włocławku odbyły się warsztaty muzyczne. Zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Chmielewska, która zaprezentowała artystyczną formę wyrazu poezji śpiewanej. Utwory muzyczne powstały w oparciu o poezję więzienną, która zawarta jest w tomikach wydawanych przez włocławska jednostkę penitencjarną od 1998 roku.

Warsztaty były swoistym mariażem utworów literackich i aranżacji muzycznych. Ważnym czynnikiem w procesie wtórnej socjalizacji jest umiejętność ponownego zaadaptowania się jednostki ludzkiej w społeczeństwie. Oddziaływania korekcyjne prowadzone podczas izolacji penitencjarnej przybierają różne formy jednak cel jest zawsze ten sam – nauczyć osadzonego prawidłowo żyć w warunkach wolnościowych, wykształcić u niego poczucie postępowania zgodnie z prawem a tym samym wypracować takie działanie by nie powrócił na drogę przestępstwa. Zaangażowanie osadzonych w proces twórczy sprzyja przeciwdziałaniu negatywnym skutkom przebywania w izolacji więziennej, w sposób aktywny i konstruktywny wypełnia czas wolny, wywołując pewne refleksje nad dotychczasowym postępowaniem. Służba Więzienna każdego dnia ochrania i resocjalizuje ponad 70 tyś sprawców przestępstw odbywających karę pozbawienia wolności.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz