Edukacja historyczna osób pozbawionych wolności

2018-02-22 09:18:32, Tomasz Seroczyński

Służba Więzienna codziennie ochrania społeczeństwo przed ponad 70 tysiącami osób pozbawionych wolności. Podczas pobytu w izolacji więziennej osadzeni poddawani są wielotorowemu procesowi readaptacji społecznej. Przykładem wielowymiarowości oddziaływań resocjalizacyjnych jest miedzy innymi kształtowanie u osadzonych poczucia tożsamości narodowej i patriotycznej. Tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wpisuje się również w tego typu działanie.

21 lutego br. Zakład Karny we Włocławku odwiedził prezes Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe, Pan Piotr Olecki, który wygłosił prelekcję dla osadzonych związaną z działaniami niepodległościowymi Polskiego Państwa. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Centralnej włocławskiej jednostki penitencjarnej, połączone było z burzliwą dyskusją podczas której osadzeni zadawali liczne pytania. Zakład Karny we Włocławku współpracuje z Fundacją MHW od blisko dwóch lat, realizując wiele różnorodnych inicjatyw resocjalizacyjno-historycznych. Beneficjentami projektów są zarówno osadzeni przebywający w zakładzie karnym jaki i społeczność lokalna, gdyż prace powstające w ramach wspólnych działań wystawiane są podczas uroczystości państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz