Podpisano porozumienie o współpracy

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku mjr Jakub Iwanicki wraz z Panią Ewą Felińczak - Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Resocjalizacja poprzez literaturę

Dziś, 5 listopad 2019 roku w Zakładzie Karnym we Włocławku gościł autor powieści kryminalnych – Przemysław Semczuk

Poezja to sztuka więzienna – Klub Bartnicka 10

W piątek 4 października w Bibliotece Zakładzie Karnym Włocławek odbyło się kolejne spotkanie z Małgorzatą Pietrzak – poetką o wielkim dorobku literackim, którego celem było wyłonienie corocznych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Drugi Brzeg".

Wieczór wspomnień o Ryszardzie Seroczyńskim

19 grudnia 2018 miną 2 lata od śmierci Ryszarda Seroczyńskiego - pedagoga, człowieka o wielu pasjach, twórcy Więziennego Klubu Literackiego Bartnicka 10 we Włocławek, który resocjalizował poezją i lubił lubić ludzi.

Zakład Karny we Włocławku zwiększa zatrudnienie osadzonych

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Wartość pracy jest szczególnie cenna, bowiem utrwala umiejętności zawodowe i pozwala na wypełnianie ról społecznych, które będą mogły być wykorzystane po wyjściu z zakładu karnego. W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” zwiększa się we Włocławku grupa podmiotów zatrudniających odpłatnie osadzonych.

O wolontariacie ...

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Maturzyści zakończyli rok szkolny

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku jest największa przywięzienną szkołą w Polsce. Znajdująca się w samym centrum włocławskiej jednostki penitencjarnej szkoła w tym roku obchodzić będzie 60. rocznicę istnienia. W związku z powyższym, zakończenie roku dla maturzystów przebiegało w bardzo podniosłej i uroczystej atmosferze.

Światowy Dzień Ziemi

Nadleśnictwo Włocławek w dniu 20 kwietnia br. zorganizowało akcję sadzenia „Lasu upamiętniającego Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Wydarzenie miało na celu promowanie postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej. Zakład Karny we Włocławku jak co roku włączył się w wydarzenia związane bezpośrednio z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

Pamięć o zbrodni katyńskiej

13 kwietnia br. na terenie całego kraju odbywały się wydarzenia związane z upamiętnieniem zbrodni katyńskiej. Również włocławianie uczcili pamięć ofiar tych straszliwych wydarzeń sprzed 78 lat . Tradycyjnie w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku.