Zakład Karny we Włocławku zwiększa zatrudnienie osadzonych

Praca jest jednym z najważniejszych środków oddziaływań penitencjarnych. Wartość pracy jest szczególnie cenna, bowiem utrwala umiejętności zawodowe i pozwala na wypełnianie ról społecznych, które będą mogły być wykorzystane po wyjściu z zakładu karnego. W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” zwiększa się we Włocławku grupa podmiotów zatrudniających odpłatnie osadzonych.

O wolontariacie ...

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Maturzyści zakończyli rok szkolny

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 we Włocławku jest największa przywięzienną szkołą w Polsce. Znajdująca się w samym centrum włocławskiej jednostki penitencjarnej szkoła w tym roku obchodzić będzie 60. rocznicę istnienia. W związku z powyższym, zakończenie roku dla maturzystów przebiegało w bardzo podniosłej i uroczystej atmosferze.

Światowy Dzień Ziemi

Nadleśnictwo Włocławek w dniu 20 kwietnia br. zorganizowało akcję sadzenia „Lasu upamiętniającego Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Wydarzenie miało na celu promowanie postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej. Zakład Karny we Włocławku jak co roku włączył się w wydarzenia związane bezpośrednio z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

Pamięć o zbrodni katyńskiej

13 kwietnia br. na terenie całego kraju odbywały się wydarzenia związane z upamiętnieniem zbrodni katyńskiej. Również włocławianie uczcili pamięć ofiar tych straszliwych wydarzeń sprzed 78 lat . Tradycyjnie w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Zakładu Karnego we Włocławku.

Nowe uzbrojenie dla Zakładu Karnego we Włocławku

Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu specjalnego i pojazdów, remonty oraz przebudowa więzień, modernizacja systemów informatycznych i łączności, a także podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników. To wszystko przewiduje m.in. projekt Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Dostarczanie do włocławskiej jednostki penitencjarnych nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia to jeden z elementów tego kompleksowego programu.

Współpraca z Fundacją MHW w Toruniu

Zakład Karny we Włocławku współpracuje z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu od blisko dwóch lat, realizując wiele różnorodnych inicjatyw resocjalizacyjno-historycznych. Beneficjentami projektów są zarówno osadzeni przebywający w zakładzie karnym jak i społeczność lokalna, gdyż prace powstające w ramach wspólnych działań wystawiane są podczas uroczystości państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników i trenerów

We włocławskim Centrum Kultury - Browar B odbyła się uroczystość – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Włocławek – dr Marka Wojtkowskiego dla najlepszych zawodników i trenerów, w gronie laureatów znalazł się funkcjonariusz z Zakładu Karnego we Włocławku - kpr. Łukasz Leszczyński.

Studenci z wizytą w Zakładzie Karnym we Włocławku

W efekcie porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej, 17 marca 2018 roku studenci kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja i profilaktyka społeczna wraz z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odwiedzili Zakład Karny we Włocławku.

Służba Więzienna pomaga

Pomoc innym to temat, który nie cieszy się zbyt dużą popularnością we współczesnym świecie, w którym większość jest egoistycznie skupiona na dążeniu wyłącznie do własnego celu. Tymczasem dzięki wzajemnej życzliwości, wspólnymi siłami możemy osiągnąć dużo więcej, niż w samotnym biegu po upragniony cel. Służba Więzienna wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym angażuje się w szereg inicjatyw charytatywnych i pomocowych.