O wolontariacie ...

2018-05-04 12:53:53, Tomasz Seroczyński

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

4 maja br. w Zakładzie Karnym we Włocławku odbyło się spotkanie z Panią Alicją Pawlikowską – wieloletnią wolontariuszką działającą na rzecz Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu. Podczas prelekcji Pani Alicja przedstawiła szerokie pojecie pracy wolontariusza na przykładzie działalności fundacji MHW w Toruniu. Zakład Karny we Włocławku współpracuje z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu od blisko dwóch lat, realizując wiele różnorodnych inicjatyw resocjalizacyjno-historycznych. Beneficjentami projektów są zarówno osadzeni przebywający w zakładzie karnym jak i społeczność lokalna, gdyż prace powstające w ramach wspólnych działań wystawiane są podczas uroczystości państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz