Podpisano porozumienie o współpracy

2019-12-16 11:28:19, Maciej Kowalczyk

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku mjr Jakub Iwanicki wraz z Panią Ewą Felińczak - Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku, podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Zadania kuratora

Głównym zadaniem sądowego kuratora zawodowego jest organizowanie i prowadzenie działań zmierzających do pomocy skazanemu w readaptacji społecznej oraz zapobiegnięcia jego powrotowi do przestępstwa, a także kontrolowanie przestrzegania przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd.

O współpracy

Praca kuratora jest realizowana we współpracy z Działem Penitencjarnym Zakładu Karnego we Włocławku. Sądowy kurator zawodowy ma czynnie uczestniczyć w życiu skazanego poprzez przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, a w szczególności uczestniczyć w posiedzeniach komisji penitencjarnej rozpatrującej wnioski w przedmiocie ustalenia programu przygotowania osadzonego do życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, analizować dostępne dokumenty i przebieg indywidualnych programów oddziaływań, czy też uczestniczyć w ustalaniu potrzeb w zakresie pomocy postpenitencjarnej. Ponadto w ramach porozumienia kurator dyżurujący na terenie Zakładu Karnego we Włocławku będzie udzielał porad i informacji w celu ułatwienia społecznej readaptacji skazanych.

Tekst/ zdjęcia: st. sierż. Michał Paczkowski

Komentarze (1)


Michał Paczkowski (2020-01-06 13:01:28) Zgłoś do moderacji
o jezu

Dodaj swój komentarz