13. Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej „Drugi Brzeg

2022-01-24 08:29:49, Q4.pl

W Zakładzie Karnym we Włocławku został rozstrzygnięty 13. Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej „Drugi Brzeg".

Trudne wybory

Do włocławskiej jednostki penitencjarnej przesłano ponad 300 wierszy od 102 autorów z całej Polski. I jak co roku ilość uczestników oraz poziom więziennej poezji pozytywnie zaskoczył organizatorów. W tym roku większość wierszy wpadało w tony melancholijne, przywoływały wspomnienia autorów w których dało się wyczuć dużo cierpienia oraz skłaniały do głębokiej refleksji. Mnogość i różnorodność twórczości spowodowała, że nie było łatwo wyłonić zwycięzców, lecz po długich konsultacjach udało się. Jury w składzie: poetka Małgorzata Pietrzak i wychowawcy Zakładu Karnego we Włocławku dokonało wyboru najlepszych prac.

Zgodnie z tradycją najlepsze utwory znalazły się w wydanym pokonkursowym tomiku.

Poezja zza krat - osoby nagrodzone

Rozstrzygnięta została 13. edycja konkursu „Drugi Brzeg".

Zgodnie z regulaminem dziesięciu autorów otrzymało nagrody rzeczowe. W wydanym tomiku znalazły się najlepsze utwory. Wszystkie prace redakcyjne, skład komputerowy, opracowanie graficzne, a także korekta to dzieło skazanych i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

Lista nagrodzonych:

Główna nagroda

Anna z Kielc

Drugie miejsce

Anna z Grudziądza

Trzecie miejsce

Gaweł z Wrocławia

Robert z Elbląga

Ponadto przyznano pięć wyróżnień dla:

1. Tomasza z Włocławka

2. Mariusza ze Sztumu

3. Łukasza z Garbalina

4. Bronisława z Iławy

5. Lesława ze Strzelec Opolskich

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „Drugi Brzeg 14", który jak co roku został wpisany do kalendarza imprez realizowanych na terenie Zakładu Karnego we Włocławku i Klubu Literackiego „Bartnicka 10".

(Tekst sierż. sztab. Michał Paczkowski)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz