'Drugi Brzeg'

2023-02-03 12:00:32, Q4

W Zakładzie Karnym we Włocławku został rozstrzygnięty 14. Ogólnopolski Konkurs Poezji Więziennej „Drugi Brzeg”.

Zajęcia kulturalno-oświatowe w resocjalizacji

Inicjowane i prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, zajęcia kulturalno-oświatowe są obok nauczania, pracy, podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz oddziaływań terapeutycznych jedną z metod resocjalizacyjnych. Ważnym czynnikiem w procesie wtórnej socjalizacji jest umiejętność ponownego zaadaptowania się jednostki ludzkiej w społeczeństwie. Oddziaływania korekcyjne prowadzone podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej przybierają różne formy, jednak cel jest zawsze ten sam – nauczyć osadzonego prawidłowo żyć w warunkach wolnościowych, wykształcić u niego poczucie postępowania zgodnego z prawem, a tym samym wypracować takie działanie, by nie powrócił na drogę przestępstwa. Wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych w całej Polsce, codziennie dbają o rozwój swoich podopiecznych, pokazują świat kultury i sztuki oraz uczą jak produktywnie spędzać czas wolny.

Trudne wybory

Do włocławskiej jednostki penitencjarnej przesłano ponad 300 wierszy od 102 autorów z całej Polski. Jak co roku ilość uczestników oraz poziom więziennej poezji pozytywnie zaskoczył organizatorów. Mnogość i różnorodność twórczości spowodowała, że nie było łatwo wyłonić zwycięzców. Jury w składzie: poetka Małgorzata Pietrzak i wychowawcy Zakładu Karnego we Włocławku dokonało wyboru najlepszych prac.

Zgodnie z tradycją najlepsze utwory znalazły się w wydanym pokonkursowym tomiku.

Zgodnie z regulaminem najlepsi autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkie prace redakcyjne, skład komputerowy, opracowanie graficzne, a także korekta to dzieło skazanych i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

Lista nagrodzonych:

Główna nagroda

Małgorzata z Grudziądza

Drugie miejsce

Maciej z Zabrza

Trzecie miejsce

Małgorzata z Goleniowa

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „Drugi Brzeg 15”, który jak co roku został wpisany do kalendarza imprez realizowanych na terenie Zakładu Karnego we Włocławku i Klubu Literackiego „Bartnicka 10”.

Tekst/ zdjęcie: ppor. Michał Paczkowski

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz