Rada Miasta nie zgodziła się na kredyt. Prezydent tnie inwestycje

2018-05-09 15:39:39, Maciej Kowalczyk

W środę w Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego oraz jego zastępcy Magdaleny Korpolak-Komorowskiej, podczas której omówiono jakie konsekwencje niesie za sobą niepodjęcie uchwały o zaciągnięcie kredytu.

Chodzi o kwotę ponad 30 mln zł kredytu z przeznaczeniem m.in. na zobowiązania miasta. Zgodnie z przyjętym budżetem Włocławka na początku roku kwota deficytu wynosi 27 264 385,00 zł, a co za tym idzie kredyt w wysokości 30 670 469,00 zł miał stanowić finansowanie tego deficytu, a pozostała kwota 3 406 084,00 zł miała być przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Problem polega na tym, że projekt uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, a co za tym idzie miasto nie może starać się o planowany kredyt w wysokości ok 30,5 mln zł.

Jak powiedział prezydent Włocławka na początku spotkania z mediami - Konferencja dla mnie ma dramatyczny wymiar, ponieważ ona jest związana z kwestiami, które powodują, że nie jesteśmy w stanie realizować określonych zadań.

Podczas spotkania poinformowano, że w związku z decyzjami Rady Miasta Włocławek, nie będzie możliwe zrealizowanie niektórych inwestycji, również tych zaproponowanych przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim.

Chodzi o 20 inwestycji z planowanych 63.

Jak dodaje prezydent – Nie jesteśmy w stanie zapewnić finansowania określonych zadań zapisanych w uchwale budżetowej.

Głos podczas konferencji zabrała również Magdalena Korpolak-Komorowska – zastępca prezydenta ds. rozwoju i inwestycji. Zwróciła uwagę na zadłużenie miasta, które obecnie wynosi około 45 %, a wartość graniczna to 60 %, zatem jest ono znacznie niższe niż to przewidziane przez przepisy prawne.

Wśród zagrożonych inwestycji wymienia m.in.: budowę i przebudowę dróg, budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 na Zawiślu, kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3, placu rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 35, renowacji części Parku im. H. Sienkiewicza, budowę przejścia podziemnego na os. Zazamcze, trasy średnicowej, przebudowę Zespołu Szkół Ekonomicznych czy inwestycji komunalnych oraz zakupu sprzętu dla Policji i Straży Miejskiej. Ponadto wśród zagrożonych inwestycji z Budżetu Obywatelskiego wymieniono: przebudowę ul. Pustej, fragmentu ul. Dziewińskiej, remont ogrodzenia i budynku przy Szkole Podstawowej nr 14, placu zabaw przy Przedszkolu nr 14, drogi dla działkowców, przebudowę boisk przy ul. Sarniej, naprawę placu zabaw przy Zespole Szkół nr 11 i budowę parku linowego na os. Zawiśle.

Decyzji radnych nie można zaskarżyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż ta nie została podjęta. Zatem uniemożliwia to interwencję RIO. Ponadto radni podczas najbliższej Rady Miasta Włocławek będą zobowiązani głosować zmiany zaproponowane przez prezydenta do uchwały budżetowej.

Poniżej zapis wideo z konferencji prasowej. Odpowiedź na konferencję opublikujemy w kolejnym artykule. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz