Przy kawie z Wandą Lewandowską

Jeśli o którymkolwiek z włocławskich strażników miejskich można powiedzieć – ikona, to z pewnością jest nią starszy inspektor Wanda Lewandowska. Znają ją mieszkańcy Michelina, Zazamcza, ostatnio swoje obowiązki pełni w Śródmieściu. Jednak jej służba w straży, choć interesująca i pełna barwnych epizodów, to tylko część jej historii. Historii człowieka, którego aktywnością można by obdzielić kilka życiorysów.