Ośrodek przy Żytniej już otwarty

Przy ul. Żytniej działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek funkcjonuje od września w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Jego utworzenie było możliwe m.in. dzięki dotacji przekazanej miastu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a wynikało z analiz potrzeb w zakresie stworzenia bezpiecznego miejsca pobytu, terapii i wsparcia dla osób, które doświadczają przemocy.