Zamknij [X]

Warsztaty edukacyjne - „Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności”

2021-11-17 13:55:41, Q4.pl

Bioróżnorodność nierozerwalnie wiąże się ze współczesnym rolnictwem. Z tego też powodu, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników zorganizowała warsztaty edukacyjne „Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa”. Spotkanie odbyło się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego.

Bioróżnorodność nierozerwalnie wiąże się ze współczesnym rolnictwem. Tematyka poruszana podczas I części Warsztatów „Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa” dotyczyła gospodarowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się m.in., jaki wpływ na kształtowanie bioróżnorodności ma działalność rolnicza. 

Polskę charakteryzuje relatywnie większa bioróżnorodność niż pozostałe państwa europejskie. Bogactwo różnorodności biologicznej w naszym kraju jest wypadkową wielu zmiennych, wynikających z położenia i ukształtowania geograficznego, warunków glebowych, wpływu klimatu, poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego, uwarunkowań historycznych. 

Według dotychczasowych szacunków liczba gatunków zarejestrowanych w Polsce kształtuje się na poziomie 60 100, w tym m.in.: 2415 gatunków roślin nasiennych, 35 368 gatunków fauny. Z kolei liczba wyróżnionych zespołów roślinnych wynosi 485. Gromada ssaków reprezentowana jest w Polsce przez 105 gatunków, ryb przez 130 gatunków, płazów i gadów odpowiednio 18 i 9 gatunków. Ptaki w Polsce są liczną gromadą reprezentowaną przez 395 gatunków.

Obecnie na Ziemi obserwuje się stałe zmniejszanie się bioróżnorodności, wywołujące poważne konsekwencje w świecie przyrody i mające negatywny wpływ na życie ludzi tj. zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego (wskutek zaniku wielości odmian roślin i zwierząt uprawnych), zmniejszenie odporności organizmów na choroby i ataki patogenów (wskutek zmniejszania się różnorodności genetycznej). Dlatego też utrzymanie bioróżnorodności jest bardzo ważnym zadaniem współczesnego rolnictwa, a do jej ochrony przyczyniają się systemy produkcji rolnej oparte na rolnictwie zrównoważonym.

W ramach warsztatów, zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładów wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wśród nich między innymi prelekcji prof. Wiesława Dembka z ITP-PIB na temat ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnej Polityce Rolnej, czy wykładu prof. Bożeny Łozowickiej, którego tematem były dylematy ochrony roślin we współczesnym rolnictwie.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz