Samorządy zabiegają o wpływ na wdrażanie KPO

2021-05-17 08:42:09, Q4.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) pracuje nad rozwiązaniami, które znajdą się w ustawie wdrażającej Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Współprzewodniczącym specjalnego rządowo-samorządowego zespołu roboczego, który odbył już dwa posiedzenia (5 i 12 maja) wybrany został marszałek Piotr Całbecki.

Przyjęty przez polski rząd 30 kwietnia i przekazany oficjalnie Komisji Europejskiej 3 maja KPO to dokument niezbędny do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy - 58 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zawiera informacje o reformach i inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka. 

Teraz gra toczy się o to, by te środki były dystrybuowane możliwie przejrzyście, z uwzględnieniem rozpoznawanych przez samorządy potrzeb regionów – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Samorządowcy mówią jednym głosem, ponad podziałami, będziemy do końca bronić roli samorządów w KPO. Chciałbym przy tym podkreślić, że rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze. 

Samorządy zabiegają przede wszystkim o wzmocnienie kompetencji i takie ustalenie składu komitetu monitorującego KPO, by samorząd terytorialny był w nim odpowiednio reprezentowany, a także o przypisanie marszałkom województw kompetencji związanych z  dysponowaniem alokacjami przypadającymi na poszczególne regiony i większy udział dotacji (niż pożyczek) w alokacjach regionalnych. Reprezentującym rząd drugim współprzewodniczącym zespołu jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych podziękowali stronie rządowej za dotychczasowe współdziałanie w pracach nad KPO, które przyniosło wiele rozwiązań korzystnych dla samorządowych wspólnot mieszkańców, choć nie wszystkie z propozycji proponowanych przez samorządy terytorialne zostały uwzględnione – czytamy we wspólnym komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej po posiedzeniu zespołu 5 maja.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 12 maja ustalono m.in., że „w system realizacji ustaleń KPO zostanie aktywnie włączony szczebel samorządów województw” (cytat z wydanego po posiedzeniu wspólnego komunikatu). Podczas kolejnych – najbliższe zaplanowano na 19 maja - prowadzone będą dalsze ustalenia dotyczące „demarkacji zadań realizowanych z poziomu rządowego i z poziomu samorządowego” oraz zasad funkcjonowania komitetu monitorującego wdrażanie KPO i planowanych reform w ochronie zdrowia.

Rozmowy na temat wdrażania KPO w Komisji Wspólnej potrwają według założeń dwa miesiące; ustawa wdrożeniowa musi zostać przyjęta przez parlament najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, kiedy spodziewana jest pierwsza transza środków. 

(Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz