Strajk Nauczycieli - Informacje

2019-04-08 10:51:19, Maciej Kowalczyk

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Urząd Miasta informuje, iż od 8 kwietnia przewidziane są znaczne utrudnienia w pracach placówek oświatowych, które mogą spowodować ograniczenie organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla uczniów.

Działania szkół będą uzależnione od zasięgu strajku. Informację dotyczącą osób uczestniczących w strajku dyrektorzy szkół i placówek otrzymają w dniu jego rozpoczęcia. Większość nauczycieli szkoły deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

 Telefon kontaktowy do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek – 54 414 42 86.

 Ponadto,w przypadku dzieci do lat 8 rodzice bądź opiekunowie prawni mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych przez ZUS. Zasady zawarte są tutaj.

Urzędu Miasta zapewnia że dołoży wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

1.Przedszkola

Wszystkie przedszkola publiczne  w naszym mieście są czynne dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki na czas strajku i wcześniej rodzice zgłosili taką potrzebę. W każdym przedszkolu są dwie lub jedna grupa. Opiekę zapewnia dyrektor i nauczyciele nie uczestniczący w strajku. Wszystkie bieżące informacje dotyczące opieki nad dziećmi w danym przedszkolu rodzice mogą uzyskać od dyrektora przedszkola, na stronie placówki i fb.

 

2. Szkoły

 W szkołach opiekę nad dziećmi zapewniają dyrektorzy i nauczyciele nie uczestniczącyw strajku. Dzieci będą miały zagwarantowane zajęcia w grupach.

 

3. Świetlice Środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 Świetlice  czynne będą  od godz. 7.00. W  zajęciach  mogą uczestniczyć dzieci od 6 do 14 roku życia. W miarę potrzeby będzie zapewnione wyżywienie dla dzieci.

 

Świetlica "Zachęta"

e-mail zacheta@mopr.wloclawek.pl

Anna Gerc - Gruszczyńska

54 411 03 94

 

Świetlica "Zacisze"

e-mail: zacisze@mopr.wloclawek.pl

Eliza Kulpa - Pietrzak

609 986 644

 

Świetlica "Zapiecek"

e-mail zapiecek@mopr.wloclawek.pl

Izabela Szatkowska - Horowska

54 411 23 15

 

Świetlica "Zefir"

e-mail: zefir@mopr.wloclawek.pl

Aneta Damska

54 411 62 61

 

Świetlica "Zorza"

e-mail: zorza@mopr.wloclawek.pl

Anita Kozłowska

54 413 54 41

 

  1. Instytucje kultury

a)  Biblioteki

Informujemy, że od 8 kwietnia biblioteka na czas trwania strajku nauczycieli jest do dyspozycji dzieci przyprowadzonych przez rodziców/opiekunów prawnych.

Udostępnione będą:

Filia Dziecięca nr 1, ul. Warszawska 11/13 w godzinach 8.00-15.00,

Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13 w godzinach 8.00-15.00,

Filia nr 1, ul. Grodzka 2F w godzinach 8.00-15.00,

Filia nr 6,ul. Żytnia 66/68 w godzinach 8.00-15.00.

Ponadto, Filia nr 1 (ul. Grodzka 2F) od 8 kwietnia czynna będzie dla czytelników w godzinach 8.00-15.00.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą:

Sekretariat MBP tel. 54 231 55 50

Dział Informacyjno-Bibliograficzny tel. 54 231 55 50 w. 37

Dział Promocji tel. 54 231 55 50 w. 46

Filia Dziecięca nr 1 tel. 54 231 55 50 w. 44

Filia nr 1, ul. Grodzka 2F 54 237 15 50

Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68 54 233 84 34

 

b)  Centrum Kultury Browar B jest otwarte na potrzeby rodziców i dzieci w okresie strajku szkolnego. Rodzice mogą przyprowadzić od godz. 8.00 swoje pociechy do Centrum Kultury, gdzie będzie zapewniona opieka i zorganizowane zajęcia.

87-800 Włocławek

 

c)  Galeria Sztuki Współczesnej oferuje zajęcia dla dzieci w okresie strajku nauczycieli.

87-800 Włocławek

(Informacja Prasowa Urząd Miasta Włocławek) 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz