49 sesja Rady Miasta - bez niespodzianek

2018-09-14 14:30:54, Maciej Kowalczyk

Uchwały wniesione do porządku obrad przyjęte, poparcie dla wniosku mieszkańców ulicy Planty I i odrzucona skarga - tak pokrótce można scharakteryzować dzisiejsze obrady Rady.

Radni debatowali dziś między innymi nad zgodą dla prezydenta, na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta. Tak jak należało się spodziewać, zgody udzielono, Podobnie, bez dyskusji i sporów zakończyło się głosowanie nad wyrażeniem zgody na przystąpienie Włocławka do projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Tenże projekt ma wspomóc w podjęciu aktywności zawodowej opiekunów najmłodszych mieszkańców miasta.

Zadowoleni mogą być także mieszkańcy ulicy Planty I. W swojej petycji zwócili uwagę na fatalny stan chodnika przy tej ulicy. Wnosząc o wykonanie niezbędnych prac remontowych. Radni pozytywnie ją zaopiniowali, a prezydent zapewnił, że poczyni starania, aby remont został wykonany w przyszłym roku budżetowym. 

Odrzucono natomiast skargę na działania prezydenta wystosowaną przez jednego z mieszkańców. 

Chciałem powiedzieć wszystkim tym, którzy zainteresowani są tą sprawą, że tak musieliśmy postąpić, ze względu na sprawy proceduralne - tłumaczy Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski - Natomiast sama sprawa jest bardzo istotna i zadeklarowałem na sesji RM, razem z Panią Olgą Krut Horonziak, że jeszcze raz pochylimy się nad tymi problemami, które nie dotyczą tej jednej nieruchomości, ale też kilku innych.

Jedyną kwestią, jaka wzbudziła żywą dyskusję, była ta zwiazana z ogłoszeniem przez ratusz przygotowań do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego przy ulicy Długiej i wybudowania tam miejsc parkingowych. Radni Prawa i Sprawiedliwosci zarzucili prezydentowi, że ten, jeśli tylko zdecyduje się na urzeczywistnienie tych planów, przekroczy swoje uprawnienia dotyczące finansowania inwestycji, a sprawa trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podnoszono także kwestię bezpieczeństwa na tej ulicy, zwracając uwagę, choćby, na obecność tam przedszkola.

O ile sama kwestia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom kontrowersji nie wzbudziła, to zarzuty radnych PiS już tak. Radny Dariusz Wesołowski dziwił się, że radni krytykują pomysł, na który w istocie zgodzili się pół roku wcześniej, na obradach komisj choćby tej budżetowej:

Złożyliśmy na Komisji Budżetu projekt uchwały, aby ta ulica była przebudowana (...) wskazaliśmy skąd te środki wziąć. I jednogłośnie żeśmy to uchwalili. (...) Teraz dowiaduję się, że niektórzy radni nie wiedzą, że taka ulica była zaplanowana.

Zwraca też uwagę, na potrzebę zmiany ukladu komunikacyjnego w tym miejscu, w związku z planowanymi, na terenie dawnej jednostki wojskowej, inwestycjami.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z dzisiejszych obrad.

 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz