Zamknij X

Już dziś 48 sesja Rady Miasta

2018-08-31 08:28:00, Maciej Kowalczyk

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmiany w budżecie miasta, pomoc bezdomnym i zmiana Statutu Miasta Włocławek. Między innymi o tym debatować będą radni na zbliżającej się sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczną się dziś o godzinie 9:00. Bezpośrednia relacja na naszym portalu.

Porządek 48 sesji Rady Miasta Włocławek zawiera łącznie dwadzieścia dziewięć projektów uchwał. Radni zajmą się między innymi projektem zmiany budżetu miasta. Do uchwały z marca tego roku mają zostać wprowadzone zmiany, dotyczące bilansu finansowego miasta. Kwota  wydatków po zmianach wynieść ma 600.451.340 zł, wydatków zaś 579.327.238 zł.

Radni debatować będą też nad zmianami w statucie miasta. Najistotniejsze dotyczą zmiany liczby mieszkańców koniecznej do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej. Dotąd, aby złożyć swój projekt uchwały wystarczyło, by podpisało się pod nim 100 włocławian. Po wprowadzeniu zmian liczba ta zwiększy sie do 300 mieszkańców "posiadających czynne prawo wyborcze". Ponadto, jeśli zmiany zostaną przegłosowane, w statucie pojawi się instytucja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Powoływany przez rajców organ ma zajmować się skargami i kierowanymi przez włocławian na działania Prezydenta Miasta i kierowników jednostek administracyjnych. Komisja ma zajmować się też rozpatrywaniem petycji kierowanych przez mieszkańców do Rady Miasta.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Rada zajmie się też powołaniem "Odrębnych Obwodów Głosowania", te mają zostać stworzone przy Domach Pomocy Społecznej na Dobrzyńskiej i Nowomiejskiej, Szpitalu Wojewódzkim, Zakładzie Karnym na Bartnickiej oraz prowadzonym przez MZOZ Domu Pomocy Społecznej przy Żeromskiego.

Radni dyskutować będą też nad wyrażeniem zgody dla Prezydenta, na zaciągnięcie zobowiązań dotyczących m.in. zakupu energii elektrycznej, partycypacji w projektach Samorządu Wojewódzkiego w ramach RPO, wydatków związanych z budową trasy średnicowej, czy też pomocy osobom bezdomnym.

W porządku obrad znajdziemy też projekt uchwały dotyczący punktów zajmujących się sprzedażą alkoholu. Wedle projektu placówki handlowe sprzedające alkohol i puby nie będą mogły funkcjonować w odległości mniejszej niż 30 metrów od przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy też obiektu sakralnego.

Czterdziesta ósma sesja Rady Miasta już w piątek. Transmisja na żywo, jak zawsze, na naszym portalu. Zapraszamy.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz