Samorząd Włocławka wspiera kulturę i sztukę

2023-04-11 08:34:47, Q4.pl

Zarządzeniem Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 222 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Powyższe zarządzenie z wykazem wybranych ofert, propozycją kwoty dofinansowania opublikowane jest pod adresem: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-1352023-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-5-kwietnia-2023-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszych-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-p/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz