Samorząd Włocławka wspiera kulturę i sztukę

2023-02-01 08:17:49, Q4.pl

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 31 stycznia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs obejmuje osiem zadań, są to:

Zadanie nr 1 pn. „Organizacja wydarzeń, przedsięwzięć, festiwali, warsztatów, przeglądów, konkursów w różnych dziedzinach kultury i sztuki”.

Zadanie nr 2 pn. „150 lat fajansu włocławskiego”

organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z włocławskim fajansem. Imprezy, wydarzenia, wystawy itp. jako jedna z imprez urozmaicających program 150. rocznicy powstania fabryk fajansu we Włocławku.

Zadanie nr 3 pn. „Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze”

realizacja niekomercyjnych wydawnictw książkowych, albumowych, czasopism, publikacji naukowych, informatorów, opracowań, przewodników o tematyce artystycznej, społeczno-kulturowej, związanych z szeroko pojmowaną kulturą i/lub ochroną dziedzictwa narodowego Włocławka.

Zadanie nr 4 pn. „Wakacyjne Animacje Kulturalne”

organizacja bezpłatnych zajęć/ działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia w okresie letnich wakacji (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji).

Zadanie nr 5 pn. „Imprezy integracyjne”

organizacja bezpłatnych kameralnych imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia- obszar rewitalizacji.

Zadanie nr 6 pn. „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży”

organizacja m.in.: warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami. Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka - obszar rewitalizacji.

Zadanie nr 7 pn. „Produkcje artystyczne”wsparcie lokalnych artystów/ twórców przy ich produkcjach artystycznych; sceny muzycznej, filmowej, teatralnej lub sztuk wizualnych itp. Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka - obszar rewitalizacji.

Zadanie nr 8 pn. „Zakamarki historii”

organizacja plenerowych wystaw w obszarze Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 222 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Oferty można składać poprzez platformę Witkac.pl. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wsparcia przy składaniu ofert w nowym systemie, mogą uzyskać pomoc w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt z COP pod nr telefonu 54 416 62 60.

Pełna specyfikacja konkursu: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-332023-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-31-stycznia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz