Samorząd Włocławka dofinansowuje kulturę i sztukę

2022-08-23 08:21:43, Q4.pl

Dofinansowanie otrzymało osiem projektów, w tym koncerty, konkurs plastyczny dla dzieci czy warsztaty historyczno-fotograficzne.

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 19 sierpnia 2022 r. zostały wybrane i ogłoszone najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegóły przedmiotowego Zarządzenia: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3012022-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-19-sierpnia-2022-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszych-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-nr-3-na-realizacje-zadania/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz