Samorząd Włocławka wspiera kulturę i sztukę

2021-07-09 08:22:55, Q4.pl

Dofinansowanie zostało przyznane jedenastu projektom, to m.in. koncerty, działania integracyjne czy publikacje.

Zostało opublikowane Zarządzenie Nr 305/2021 Prezydenta Włocławka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedmiotowe Zarządzenie, wraz z wykazem dotacji, jest opublikowane tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz