Walne Zebranie Sprawozdawcze MGKS Kujawiak Lumac Kowal za 2022 rok

2023-03-03 11:13:51, Q4

W miniony piątek 24 marca 2022 roku w świetlicy Centrum Społeczno-Kulturalnym Miasta Kowala odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Kujawiak Lumac Kowal.

Otwarcia zebrania w imieniu zarządu dokonał prezes Grzegorz Szefler, który powitał zaproszonych gości, w osobach włodarzy miasta i gminy Kowal, członków czynnych, wspierających oraz sympatyków klubu oraz zaproszonych gości. Wśród przedstawicieli samorządu miasta Kowala był obecny Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz, Jolanta Jagoda – skarbnik oraz Szymon Struciński – sekretarz. Samorząd gminy Kowal reprezentował Stanisław Adamczyk – wójt gminy oraz radny Wojciech Nawrocki, który jest członkiem zarządu Kujawiaka. Obecny był również Wojciech Rudziński – radny Powiatu Włocławskiego, Tadeusz Proszkiewicz – honorowy prezes Kujawiaka, a także Andrzej Lewandowski – prezes OSP w Kowalu. Po uroczystym przywitaniu członków i zaproszonych gości przystąpiono do realizacji kolejnych punktów zebrania.

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Andrzej Lewandowski, a protokolantem Wojciech Nawrocki. Członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali: Szymon Struciński – przewodniczący, Grzegorz Sadowski i Marek Pieńkowski. Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący stwierdził ważność walnego zebrania oraz podejmowanych uchwał, na 42 członków, obecnych było 27, co stanowi 64% stanu osobowego, w związku z tym obrady oraz podejmowane uchwały i wnioski były prawomocne. 

W kolejnym punkcie zebrania prezes Grzegorz Szefler przedstawił wyczerpujące sprawozdanie z działalności statutowej i organizacyjnej klubu za 2021 rok, w czym wspierali go członkowie zarządu w osobach:

  • Grzegorz Sadowski – wiceprezes
  • Piotr Ogłodziński - wiceprezes
  • Robert Piszczan - skarbnik
  • Tomasz Kaźmirski – sekretarz
  • Członkowie Zarządu:
  • Wojciech Nawrocki – kierownik ds. ochrony i bezpieczeństwa
  • Zbigniew Zimecki – kierownik d/s sportowych
  • Tomasz Dorsz, Jan Kwiatkowski, Grzegorz Zieliński oraz Bogdan Ziółkowski.

Działalność klubu obejmuje dwie dyscypliny, prym wiedzie piłka nożna oraz sekcja szachowa. W omawianym okresie cztery drużyny w różnych kategoriach wiekowych brały udział w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2021/22 oraz nowego sezonu rundy jesiennej 2022/23 prowadzonych przez Kujawko Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy Podokręg Włocławski. Prezes odniósł się w szczególności do osiągnięć drużyny seniorów Kujawiaka pod wodzą trenera Rafała Jankowskiego i kierownika drużyny Jerzego Zapiec. Drużyna seniorów walcząc o tytuł mistrza 5 ligi II grupy kujawsko-pomorskiej po rundzie wiosennej pod wodzą trenera Łukasza Ramzy ostatecznie zajęła 4. miejsce z 57 punktami. W nowym sezonie rundy jesiennej 2022/23 pod wodzą trenera Rafała Jankowskiego Kujawiak rozegrał 15. spotkań, w których zgromadził 26 punktów z bilansem bramkowym 44-23. Wygrał 7 spotkań, 3 przegrał, 5 zremisował. Najwięcej goli dla Kujawiaka strzelili: 17 – Leonid Khankevich (nowy napastnik z Białorusi), 9 – Rafał Jankowski, 5 – Łukasz Grube, 5 – Adrian Rybka oraz 2 Adrian Mieszkalski. Kolejni piłkarze zdobyli po jednym golu. Inauguracja rundy wiosennej będzie miała miejsce w dniu 18 marca 2023 roku na stadionie im. Kazimierza Górskiego w Kowalu, w którym Kujawiak będzie podejmował Zdrój Ciechocinek.

Przygotowania do rundy wiosennej podopieczni Rafała Jankowskiego rozpoczęli na własnym obiekcie 16 stycznia 2023 roku. Z zaplanowanych 8. spotkań sparingowych z drużynami różnego szczebla rozgrywek, Kujawiak rozegrał już pięć meczy kontrolnych, w których trzy wygrał i dwa przegrał. Zarząd, sponsorzy i działacze postawili przed trenerem i piłkarzami cel, którym jest wywalczenie awansu do IV ligi. Jednak to boisko zweryfikuje okres przygotowawczy, jak został wykorzystany przez trenera i jego podopiecznych, czy będzie okazja do świętowanie awansu.

Prezes z dumą podkreślił, że oprócz seniorów, klub zgłosił do rozgrywek trzy drużyny dziecięce w grupie Młodzików – trener Vitalij Shvets, Orlików i Żaków – trener Grzegorz Rudziński. Ponadto w Kujawiaku swoje pierwsze kroki stawiają najmłodsi adepci piłki nożnej w drużynie Skrzatów, których prowadzi – trener Filip Frank, a najstarsza grupa to Oldboye. Efekty pracy trenerów z najmłodszymi piłkarzami przyniosły wiele sukcesów w rozgrywkach ligowych oraz na turniejach różnego szczebla. Zarząd pozytywnie ocenił osiągnięte wyniki wśród najmłodszych piłkarzy, składając gratulacje trenerom. To budujące jest, że zajęcia cieszą się taką popularnością. Trenerzy i rodzice wśród swoich dzieci upatrują przyszłych „Lewandowskich”. To dzięki fachowości, determinacji i cierpliwości trenerów mamy tylu chętnych dzieci na treningach. Dzięki treningom, meczom czy wyjazdom dzieci budują swoją pewność siebie i łatwiej nawiązują kontakty. Wśród młodych adeptów piłkarstwa widać wielkie zaangażowani, młodzi piłkarze wspaniale ze sobą współpracują, słuchają rad trenerów i z wielkim przejęciem wykonują ich polecenia. Taka forma aktywności wspiera prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Patrząc poprzez pryzmat osiągnięć najmłodszych piłkarzy, zarząd klubu z optymizmem patrzy w przyszłość.

Prezes Kujawiaka podkreślił, że tych osiągnięć nie można byłoby przełożyć w konkretne czyny, gdyby nie wzorowa współpraca z burmistrzem Kowala - Eugeniuszem Gołembiewskim, który wraz z przewodniczącym - Krzysztofem Pasieckim oraz radnymi Rady Miasta w najwyższym wymiarze wspiera działalność klubu. Słowa uznania spłynęło również na ręce wójta gminy Kowal - Stanisława Adamczyka, który wraz z przewodniczącym Edwardem Dominikowskim oraz radnymi Rady Gminy, w omawianym okresie wspierali finansowo działalność Kujawiaka.

W końcowym wystąpieniu nie zapomniał podziękować członkom zarządu za wspieranie i pomoc, a przede wszystkim za branie ciężaru odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Cały zarząd działa pro publico bono, czyli za przysłowiowe „dziękuję”, czuwając nad bezpieczeństwem jako służba ochrony, służba medyczna, prowadząc oprawę medialną oraz tworząc fotorelacje na portalach społecznościowych czy rozprowadzając tzw. cegiełki, co daje znaczne oszczędności materialne na rzecz klubu. Osobne podziękowania skierował dla sekretarza urzędu – Szymona Strucińskiego, Roberta Piszczana – skarbnika zarządu za okazaną pomoc merytoryczną na rzecz Kujawiaka.
Wiele ciepłych słów prezes Szefler skierował na ręce licznej grupy sponsorów i darczyńców, w tym: sponsorowi tytularnemu firmie „Lumac” z Kowala, Starostwu Powiatowemu we Włocławku, firmie „DEMI” – Krzysztofa Pasieckiego, firmie „LUX-WENT” - Dariusza Wyżykowskiego, hurtowni „LUX” - Grażyny i Janusza Kwiatkowskich, Wspólnocie Leśnej Rolników Miasta Kowal, Bankowi Spółdzielczemu w Kowalu, ks. proboszczowi Piotrowi Głowackiemu, Państwu Karoli i Wojciechowi Rudzińskim, Radosławowi Rakocy, Marcinowi Grzybowskiemu, Pawłowi Kotfasowi, Marcinowi Zbonikowskiemu oraz tym, którzy w mniejszym czy większym stopniu przyczynili się do rozwoju kowalskiej piłki.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego, które przedstawił skarbnik – Robert Piszczan, a protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odczytał członek komisji Włodzimierz Kujawski. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2023 roku pozytywnie oceniła pracę skarbnika stwierdzając, że operacje finansowe oraz rachunki są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez upoważnione osoby. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo. Komisja odniosła się również do pracy merytorycznej zarządu, pozytywnie oceniając całokształt działalności statutowej i programowej w okresie sprawozdawczym, wynikiem czego było złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania, gdzie w dyskusji nad sprawozdaniami zaproszeni goście wyrazili swoją pełną aprobatę dla działań i kierunków rozwoju podejmowanych przez zarząd Kujawiaka. Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Kowal Stanisław Adamczyk, który w krótkim wystąpieniu odniósł się do pracy zarządu i osiągniętych wyników przez piłkarzy w poszczególnych kategoriach wiekowych, gratulując osiągniętych wyników i sukcesów. Odniósł się również do spraw finansowych, czyli wsparcia klubu podkreślając, że każdy samorząd boryka się z problemami finansowymi, więc i gmina Kowal. Jeśli w przyszłości sytuacja się zmieni na lepsze, z pewnością kwota wsparcia dla klubu znacznie wzrośnie. Na koniec życzył zarządowi, działaczom i piłkarzom dużo zdrowia, zrealizowania zaplanowanych osiągnięć w poszczególnych grupach wiekowych, zwłaszcza seniorom awansu do wyższej ligi rozgrywek.

Kolejnym mówcą był burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który odniósł się do przedstawionych sprawozdań, głównie do finansowego, dziękując zarządowi z prezesem Grzegorzem Szeflerem na czele, za osiągnięte wyniki, za włożony trud w realizacji statutowych działań, zapewniając jednocześnie władze klubu, że mimo napiętego budżetu oraz realizacji wielkiej inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej w dalszym ciągu samorząd miasta będzie wspierał finansowo działalność klubu. Podkreślił, że z roku na rok koszty utrzymania stadionu i otaczającej infrastruktury znacznie wzrosły. Na koniec wystąpienia pogratulował zarządowi wytrwałości w trudnej społecznej pracy, w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników we wszystkich kategoriach rozgrywek.
Po wyczerpaniu merytorycznej i konstruktywnej dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie członków Kujawiaka Kowal przy jednym głosie wstrzymującym jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi. Podsumowując wystąpienia obu włodarzy prezes Szefler podziękował za udzielone absolutorium, okazane zaufanie oraz życzenia, zapewniając że zarząd dołoży wszelkich starań, aby klub Kujawiak Kowal był wzorowym ambasadorem, a zarazem wizytówką samorządów miasta i gminy Kowal w środowisku piłkarskim na arenie naszego regionu i województwa.

W planach finansowych i działalności na 2023 rok, jest wywalczenie awansu do IV ligi. W kolejnym punkcie dokończenie prac związanych z przebudową i modernizacją płyty bocznej – treningowej boiska, pozyskanie funduszy na wymianę bieżni z żużlowej na tartanową, wykonanie termomodernizacji budynku klubowego oraz pozyskanie nowych sponsorów, darczyńców i ofiarodawców na rzecz działalności statutowej klubu. Po wyczerpaniu wszystkich punktów Walnego Zebrania, przewodniczący Andrzej Lewandowski dokonał jego zamknięcia.

Ze sportowym pozdrowieniem
Wojciech Nawrocki – członek zarządu
Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz