Diecezja włocławska uczciła beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

2021-10-06 15:32:34, Q4.pl

Diecezja włocławska, z którą błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński był związany, przygotowała wystawy, spotkania i katechezy przybliżające jego postać w ramach uroczystości dziękczynnych za beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia.

Beatyfikacja błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się we wrześniu w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Nie trzeba było długo czekać, bo już po miesiącu, w ubiegłą sobotę odbył się szereg wydarzeń upamiętniających to wydarzenie w naszym mieście.

Diecezja Włocławska przygotowała wiele wydarzeń, by przybliżyć mieszkańcom postać błogosławionego, który swoją posługę rozpoczynał właśnie na Kujawach.

On z tej diecezji pochodzi, tutaj pracował, tutaj się przygotowywał. Wtedy jeszcze nie wiedział, do jakiej ważnej funkcji i posługi, ale to wszystko co tutaj zdobył, czego się nauczył, go ukształtowało i przygotowało do tych wielkich zadań, dzięki któremu uzyskał taki piękny tytuł Prymasa Tysiąclecia – podkreślał ks. bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej.

Dla przybywających na uroczystości, w Kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w bazylice katedralnej, Muzeum Diecezjalne przygotowało wystawę poświęconą włocławskim dziejom ks. Wyszyńskiego. Istniała także możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum Diecezjalnego.
 
Również w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przygotowana została izba pamięci poświęcona Prymasowi Tysiąclecia.

Oprócz plansz, które w sposób historyczny i obrazowy przedstawiają wszystkie fakty z życia Stefana Wyszyńskiego, umieściliśmy pamiątki z jego życia, sutannę kardynalską, piuskę, biret - wymienia ks. Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.

Dodatkowo, ks. prał. dr Antoni Poniński przedstawił wykład ukazujący związki Prymasa Tysiąclecia z Włocławkiem. Prezentując poszczególne etapy życia i posługi ks. Wyszyńskiego w diecezji włocławskiej, prelegent podkreślił, że relacje z Włocławkiem nie zakończyły się w momencie nominacji na stolicę biskupią w Lublinie.

Była propozycja, żeby on został biskupem pomocniczym we Włocławku, ale kardynał Hlond uznał, że „szkoda” go na Włocławek, jeśli może on objąć całą Polskę. No i tak z prowincjonalnego miasta przyszedł niekoronowany król Polski – opowiadał ks. prał. dr Antoni Poniński.

Kulminacyjnym momentem dziękczynienia była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. W najbliższej kocelebrze znaleźli się biskup senior Stanisław Gębicki i ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, wikariusz generalny.

Podsumowując dzieło błogosławionego, bp Wętkowski stwierdził, że – życie i pracę prymasa Wyszyńskiego można zawrzeć w dwóch stwierdzeniach: gorliwość lub pracowitość oraz wierność Bogu i Kościołowi.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz