Tradycyjna kolęda w innym terminie i formie – zapowiada bp Mering

2020-12-21 09:47:49, Maciej Kowalczyk

Najwcześniej po 18 stycznia, być może nawet po Wielkanocy i w formie adekwatnej do rozwoju sytuacji epidemiologicznej – tak wyglądać będzie przyszłoroczna kolęda w diecezji włocławskiej.

Tradycja kolędowa jest mocno zakorzeniona w praktyce Diecezji Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie – napisał biskup włocławski Wiesław Mering w „Zarządzeniu w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej”.

W skierowanym do duszpasterzy diecezji dokumencie czytamy, że księża organizując przyszłoroczną kolędę w swoich parafiach powinni wziąć pod uwagę wprowadzane przez rząd przepisy i obostrzenia, oraz:

…duszpasterz powinien uwzględniać wrażliwość wiernych swojej parafii, w tym lęk przed zarażeniem wirusem, w wyniku którego poszczególne osoby mogą odmówić włączenia się w tegoroczną kolędę.

W ślad za tym kolęda może przybrać różnorakie formy w zależności od indywidualnych uwarunkowań w parafiach, przy czym w miastach diecezji jej forma ma być ujednolicona, niezależnie od parafii.

Kolęda może odbyć się w tradycyjnej formie (w tym na zaproszenie wiernych), jednak jak zastrzega bp Mering:

Tam, gdzie duszpasterz zrezygnuje z tradycyjnej formy odwiedzin, wiernych można zaprosić do kościoła na Mszę świętą dla wskazanej grupy (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej) lub na kolędowanie przy żłóbku.

Zabronione jest też podejmowanie inicjatyw duszpasterskich, które naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne (ilość zgromadzonych, dystans społeczny, obowiązek zakrywania ust i nosa) – podkreśla Bp Mering. Prosi też księży, by na bieżąco śledzili wydawane przez stronę rządową rekomendacje i w oparciu o nie realizowali plan kolędowy, mając świadomość, że w zależności od rozwoju sytuacji, w skrajnych przypadkach, może ona zostać zawieszona lub odwołana.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz