Można jeszcze składać wnioski na wymianę „kopciuchów”

2021-03-29 08:14:25, Q4.pl

Są jeszcze wolne miejsca na liście, ale warto się pospieszyć, bo zainteresowanie włocławian też jest spore zwłaszcza, że Urząd Miasta na bieżąco kwalifikuje beneficjentów do finansowego wsparcia. Część umów została już przesłana wnioskodawcom, którzy otrzymają fundusze na wymianę pieców.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł i pochodzi z budżetu miasta Włocławek.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Warunkiem koniecznym do skorzystania z finansowego wsparcia jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Istnieje możliwość przyjęcia 100 wniosków.

O tym należy pamiętać: dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; zakupu przenośnych urządzeń grzewczych niebędących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM Włocławek, lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

W BIP jest też dostępna szczegółowa informacja na temat procedury.

Wnioski można składać: w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny, osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Można też wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek lub przesłać wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz