Złóż wniosek o dotację na nowe źródło ciepła

2021-08-10 08:26:54, Q4.pl

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o finansowe wsparcie są właściciele lub współwłaściciele lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r. Oczywiście, warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Szansę na uzyskanie wsparcia mają m.in. budynki wielorodzinne zlokalizowane w ścisłym centrum Włocławka. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Środowiska lub ze strony BIP.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz