Trwa nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła

2023-02-14 07:58:38, Q4.pl

Nabór wniosków prowadzony będzie do 16 marca 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych/budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 4 tysięcy złotych i obejmuje refundację do zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są do pobrania w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 – w holu oraz przy ul. 3 Maja 22 w Wydziale Środowiska I piętro, pokój nr 18. Formularze wniosków udostępniamy również na stronie internetowej www.wloclawek.eu w zakładce BIP → Środowisko – informacje, wykaz danych → Dotacja na wymianę ogrzewania z budżetu miasta Włocławek na rok 2023.

Wnioski można złożyć w siedzibach ratusza przy Zielonym Rynku lub 3 Maja 22 albo wysłać wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres: Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Możliwe jest też przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

Szczegóły dostępne są pod adresem: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/dotacja-na-wymiane-ogrzewania-z-budzetu-miasta-wloclawek-na-rok-2023/

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz