4 marca ruszy nabór wniosków na wymianę pieców

2021-03-03 08:18:26, Q4.pl

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł i pochodzi z budżetu miasta Włocławek.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji ruszy 4 marca 2021 r. Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym (istnieje możliwość przyjęcia 100 wniosków), liczy się kolejność składanych wniosków. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; zakupu przenośnych urządzeń grzewczych niebędących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej będzie można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM Włocławek (zakładka „Środowisko, informacje, wykaz danych” - „Dotacja na wymianę ogrzewania 2021” – zabudowa mieszkalna jednorodzinna) lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM Włocławek, lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl).
W BIP jest też dostępna szczegółowa informacja na temat procedury.

Wnioski będzie można składać: w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny, osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl). Można też wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek lub przesłać wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz