500 milionów złotych na programy Aktywni+ i Senior+

2021-03-11 08:37:22, Q4.pl

Poprawa jakości życia seniorów jest jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy. Do realizacji tych celów służą m.in. programy poszerzające ofertę projektów i zajęć adresowanych do osób starszych, pomagających im zachować aktywność, nawiązywać i pielęgnować przyjaźnie, rozwijać zainteresowania. Mówili o tym, podczas konferencji prasowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, wicewojewoda Józef Ramlau i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Paweł Klamka.

W ostatnich latach za realizację tych zadań odpowiadały dwa programy – „Senior+” oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Te dwa wieloletnie programy zakończyły się wraz z końcem 2020 roku. Rząd Zjednoczonej Prawicy, zdając sobie sprawę jak ważne są to programy w życiu lokalnych społeczności, w życiu wspólnot i osób starszych, na kontynuację programu „Senior+” oraz zupełnie nowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, który zastąpi dotychczasowy program ASOS, w latach 2021-2025 przeznaczył łącznie 500 mln zł.

Celem Zjednoczonej Prawicy jest stwarzanie optymalnych warunków do poprawy jakości życia starszej części naszego społeczeństwa. Dzisiaj, chcemy za pośrednictwem mediów przypomnieć samorządom terytorialnym i organizacjom pozarządowym, że mogą się ubiegać o środki z nowej perspektywy programów „Senior+” i „Aktywni+”. Zależy nam bardzo, żeby wywołać zainteresowanie samorządów, ponieważ środki przeznaczone na ten cel, to pół miliarda złotych. Środki te zostały zwiększone w związku z ogromnym sukcesem programów aktywizujących osoby starsze w ciągu minionego 5-lecia – mówił wicewojewoda Józef Ramlau.

Więcej o dotychczasowych sukcesach i działaniach podjętych podczas poprzednich edycji poszczególnych programów przypomniał dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Paweł Klamka:

Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu „Senior+” działa: 49 placówek, w tym: 35 klubów „Senior+” i 14 Dziennych Domów „Senior+”. Podczas minionej edycji programu w województwie kujawsko-pomorskim utworzone zostały dodatkowe 223 miejsca dla seniorów, powstało 10 nowych placówek w ramach Modułu 1 Programu „Senior+”, dofinansowano 22 funkcjonujące już placówki „Senior+” w ramach Modułu 2 – wyliczał dyrektor Pawel Klamka. - W ramach Programu „Senior+” edycja 2020, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało 4 307 038 zł dofinansowania.

26 lutego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło start otwartego konkursu ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2021. Jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących domów i klubów „Senior+”. Oferty można składać do 24 marca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 30 kwietnia 2021 r.

Z kolei 4 marca rozpoczął się nabór w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2021. Oferty można składać do 26 marca 2021 r.

Na zakończenie konferencji wicewojewoda Józef Ramlau przypomniał, że do końca marca trwa również nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Samorząd Pro Familia 2021”, którego celem jest przede wszystkim docenianie prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne.

By polityka rodzinna była prawdziwie skuteczna, musi być realizowana na każdym szczeblu. Rząd chce z jednej strony uhonorować tych, którzy już dzisiaj skutecznie działają na rzecz poprawy sytuacji rodzin w Polsce, a z drugiej inspirować innych do podejmowania podobnych inicjatyw – powiedział wicewojewoda.

Więcej o konkursie „Samorząd Pro Familia 2021” tutaj.

(Informacja prasowa KPUW w Bydgoszczy)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz