Orkan i Sokół w zimowej osłonie przeciwpowodziowej

2021-01-21 15:15:01, Q4.pl

Lodołamacze to specjalistyczne jednostki pływające, które służą do walki z lodem na rzekach. Akcja lodołamania na Wiśle jest niezwykle istotna, dlatego też ważne jest unowocześnienie flotylli we Włocławku, o dwie nowoczesne jednostki – Orkana i Sokoła.

W 2020 roku, powstały dwa nowoczesne lodołamacze; czołowy – Orkan, oraz liniowy – Sokół. Wybudowane zostały w ramach projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”, który realizowany był od 2016. Wybudowane jednostki są nowoczesne i będą służyć do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Włocławek.

Akcja lodołamania musi być prowadzona niezwykle precyzyjnie. Nie można jej rozpocząć zbyt wcześnie, aby nie wywołać powodzi zatorowej. Nie można też zbyt późno, dlatego bardzo ważne jest w tym zakresie śledzenie prognoz długoterminowych - mówił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą. 

Już wczoraj w województwie rozpoczęła się odwilż, dlatego też w najbliższych dniach lodołamacze nie będą jeszcze używane. Niemniej jednak, jak zaznaczył Woś, jesteśmy dopiero w połowie zimy, a proces przygotowania do zagrożenia powodzią na rzekach, będzie przynosiło korzyści przez wiele nadchodzących lat.

Powstały jeden lodołamacz czołowy o mocy 1200 KM, oraz jeden lodołamacz linowy o mocy 800KM. Wyposażone są one w sondę wielowiązkową, która pozwala monitorować dno zbiornika. To właśnie ta precyzyjna ocena pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych. Jednostki posiadają także panele fotoelektryczne, co znacznie wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone są również w oświetlenie ledowe, i napędzane są silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze posłużą także jako holowniki.

Od 1 grudnia 2020 roku w porcie przy Stopniu Wodnym we Włocławku stacjonuje aż 6 lodołamaczy: Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół;

  • 4 z nich odpowiedzialne są za czołowe kruszenie lodu wraz z obsługą rynny spływu lodu (1000 i 1200 KM)
  • 2 z nich, liniowe, do zabezpieczenia ciągłości spływu lodu w rejonie stopnia wodnego (800 KM i 1000 KM)

Lodołamacze te, które są w tzw „rezerwie”, gotowe są do pracy po około 24 godzinach od wezwania, od 1 grudnia 2020, aż do 15 marca 2021 roku. W razie potrzeby, do akcji mogą zostać włączone kolejne dwa lodołamacze; Gepard i Mors. Lodołamanie ma na celu poprawę warunków spływu kry i lodu w okresie zimowym, i polega na wycięciu przez lodołamacze specjalnej rynny spływowej. Przeciwdziała to także tworzeniu się zatorów lodowych. 

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do ciepłych zim. Ten rok jednak pokazuje, że odpowiedni sprzęt jest bardzo potrzebny i konieczny, bo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom regionu - Włocławka i okolic. Bardzo się cieszę z finalizacji tej ważnej inwestycji - powiedziała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Akcja prowadzona jest akurat na Zbiorniku Wodnym Włocławek, z racji, iż odcinek Wisły od Płocka do ujścia Narwi, włącznie z cofkową częścią Zbiornika Włocławek, jest najbardziej zatorogennym w Polsce. Na Włocławkim Zbiorniku stała pokrywa lodowa powstaje jeszcze przed zamarznięciem rzeki powyżej zbiornika.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz