Fiskus informuje: mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych

2020-10-30 12:58:32, Q4.pl

Już od początku października obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Od teraz jeden plik zastąpi składane dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami. Pierwsze pliki dotyczące październikowego okresu rozliczeniowego, według nowej struktury, które znacznie obniżą dotychczasową ilość dokumentów i kontroli podatkowych, składać można do 25 listopada.

JPK_VAT z deklaracją składa się z części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, które wysyłane będą w postaci jednego pliku. Składać będą go wszyscy czynni podatnicy VAT, wliczając w to małe firmy i mikro przedsiębiorstwa. Dokument składany jest za okres od 1 października.

Nowy plik JPK_VAT będzie obejmował:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nowy plik nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie będzie również dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Jak wygląda proces wysyłania nowego JPK_VAT?

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin wysyłki upływa pierwszego dnia roboczego). - czytamy w informacji Włocławskiego Urzędu Skarbowego

Obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT. Pierwszy z nich dla podatników, który rozliczają się co miesiąc (JPK_V7M), oraz dla tych podatników, którzy rozliczają się kwartalnie (JPK_V7K).

Podpisanie JPK_VAT z deklaracją, będzie możliwe na kilka sposobów. Jednym z nich jest podpis kwalifikowany (polski, bądź innego kraju Unii Europejskiej), profilem zaufanym czy danymi autoryzującymi.

Po prawnym złożeniu dokumentu, podatnik będzie miał możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją. Formularz ten zastąpił dotychczasowy plik w formacie CSV. Nowa wersja formularza dostępna jest na portalu podatki.gov.pl pod adresem Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK - Formularz uproszczony.

Podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych, również mogą skorzystać z narzędzia Klient JPK_WEB. Poradnik dotyczący działania nowej aplikacji dostępny jest pod adresem JPK_VAT z deklaracją - Pliki do pobrania 

Co jeśli w naszych ewidencji pojawią się błędy? Na prośbę naczelników urzędów skarbowych, podatnicy będą mogli skorygować ewentualne nieścisłości:

Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach. - informuje Urząd Skarbowy

W przygotowaniu do nowego JPK_VAT z deklaracją, duże znaczenie ma chociażby dostosowanie procesów wewnętrznych w zakresie klasyfikacji i oznaczeń towarów oraz usług. Warto także zweryfikować bazy towarów i usług, oraz przyporządkować właściwe oznaczenia grupy do każdego asortymentu. Na uwadze także należy mieć, czy przedsiębiorca w swojej ofercie posiada produkty czy usługi które wymagają oznaczenia kodami GTU, i ocenić, czy sprzedaje on towary, usługi czy świadczenia złożone. Kolejnym punktem jest klasyfikacja systemów magazynowych, sprzedażowych i tych wykorzystywanych do fakturowania, oraz zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Niezbędne jest także odpowiednie przeszkolenie personelu z wprowadzania nowych danych do systemu.

Informacje, które pomogą w zrozumieniu zagadnienia, jak i najczęściej zadawane pytania, dostępne są na dedykowanej stronie. 

Szczegółowych informacji w zakresie nowego JPK_VAT udziela również infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Urząd Skarbowy zachęca także do zadawania pytań elektronicznych przy użyciu formularza znajdującego się na Portalu Podatkowym.

 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz