Dotacje dla zdrowia

2020-06-23 14:00:09, Maciej Kowalczyk

Ponad dwieście tysięcy złotych trafi do dwudziestu sześciu organizacji pozarządowych z regionu, zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Samorząd województwa przyznał to dofinansowanie w dwóch konkursach dla ngo-sów na realizację zadań publicznych.

Zdrowie to nie tylko brak objawów i dolegliwości fizycznych, ale dobre samopoczucie psychiczne, emocjonalne i społeczne. Rolą samorządu województwa jest promocja i ochrona zdrowia w regionie, dlatego wspieramy organizacje pozarządowe, których celem działania jest dobre życie mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W pierwszym z konkursów „Ochrona i promocja zdrowia” wsparcie otrzymało piętnaście organizacji, w tym, między innymi, Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek we Włocławku, który zorganizuje akcję ,,Niewidomy, ale aktywny”. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy po raz trzeci zrealizuje zadanie ,,W zdrowym ciele zdrowa krew. Dzięki marszałkowskiej dotacji w Toruniu odbędą się także warsztaty ,,Pan Zdrówko”, promujące zdrowy styl życia wśród rodzin.

W konkursie „Ochrona zdrowia psychicznego” dofinansowanie otrzymało jedenaście organizacji pozarządowych. Jeden z projektów zrealizuje Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy "Alwernia" w Bydgoszczy. Będą to konsultacje prawne z zakresu praw pacjenta i prawa ochrony zdrowia psychicznego oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych dla członków rodzin osoby z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi. Z kolei Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Szansa" w Siemionkach (powiat mogileński) dzięki marszałkowskiej dotacji wyda kalendarz na rok 2021 o charakterze informacyjno-edukacyjnym i promującym zdrowie psychiczne. Toruńskie Stowarzyszenie ,,Współpraca” zorganizuje po raz piąty Kujawsko-Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej.

Jak co roku Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafią do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 26 konkursów. W ich ramach wsparcie samorządu województwa trafiło między innymi do 70 klubów i stowarzyszeń sportowych z regionu na organizację szkoleń sportowych - więcej tutaj.

(Inf. prasowa Urząd Marszałkowski)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz