Zamknij X

Miasto przyznało dotacje na profilaktykę uzależnień

2021-03-02 08:08:22, Q4.pl

W otwartym konkursie ofert zostały wybrane najkorzystniejsze oferty i tym samym - przyznane środki finansowe organizacjom pozarządowym prowadzącym działalności pożytku publicznego, które zrealizują zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

ZADANIE 1 - prowadzenie działań i świadczeń pomocowych w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych i integracyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz programów i świadczeń z zakresu terapii uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów. Dotację w wysokości 15 000,00 otrzymało Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Wiślak - Włocławek" na projekt: „Daj szansę sobie i swojej rodzinie”.

ZADANIE 2 - Dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich. Dotację w wysokości 37 000,00 zł otrzymało Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Wiślak - Włocławek" na projekt: „Przez życie bez uzależnień”.

ZADANIE 3 - Prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolnym w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Dotację w wysokości 35 000,00 zł otrzymała Fundacja Caietanus na projekt: „Klub Kajetan”.

ZADANIE 4 - Prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Dotację w wysokości 55 000,00 zł otrzymało Kujawsko - Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" na „Zintegrowany system pomocy dla rodzin z problemem narkomanii na terenie miasta Włocławek”.

Zarządzenie nr 69/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert dostępne jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz