Zamknij X

Przeciwdziałanie uzależnieniom i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży we Włocławku

2021-01-28 08:18:15, Q4.pl

Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, są tematem otwartego konkursu ofert ogłoszonego 25 stycznia 2021 r.

Zadania objęte konkursem to m.in.: realizacja zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich; prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a także działania i świadczenia pomocowe w tym terapeutyczne, postrehabilitacyjne, zapobiegawcze i integracyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz programy i świadczenia z zakresu terapii uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje na temat dostępne są tutaj.

Dnia 25 stycznia 2021 r. został również ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 0 54 414 49 87/54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat dostępne są tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz