Lada dzień ruszy nabór wniosków o dotacje na roboty budowlane w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

2021-01-13 12:04:15, Q4.pl

Już kilkanaście śródmiejskich budynków zmieniło swój wygląd dzięki dotacjom z miasta. 18 stycznia rusza kolejny, trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Dla wielu właścicieli dotacje, przyznawana przez samorząd, to znaczące wsparcie, a tym samym okazja do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków.

Cieszy nas, że z roku na rok zainteresowanie dotacjami wzrasta. Liczę na podtrzymanie tej tendencji. Zaangażowanie środków prywatnych przy finansowym wsparciu budżetu miasta w wielu miastach przynosi doskonałe efekty w obszarze rewitalizacji. We Włocławku te efekty widać gołym okiem. To kilkanaście kamienic, które w ostatnich dwóch latach poprawiły swój wygląd i funkcjonalność – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami, są dostępne tym adresem.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz