Zamknij [X]

O mowie nienawiści i jak jej zapobiegać rozmawiał policjant z młodzieżą licealną

2019-06-18 14:46:05, Maciej Kowalczyk

„To całkiem poważna sprawa, prawda?" – pod takim hasłem odbyły się warsztaty policjanta z młodzieżą poświęcone przestępstwom motywowanym nienawiścią. Podczas spotkania podinsp. Piotr Bartczak uczniom II LO we Włocławku przybliżył zagadnienia związane z dyskryminacją innych osób.

Włocławscy policjanci spotykając się z młodzieżą podejmują różne tematy, które mogą dotyczyć ich zachowań w przestrzeni rzeczywistej i tej wirtualnej. Samo hasło wskazuje potrzebę prowadzenia takich warsztatów z młodzieżą, gdzie policjant zajmujący się profilaktyką rozmawia o przestępstwach motywowanych nienawiścią.

Tym razem podinsp. Piotr Bartczak z Wydziału Prewencji spotkał się z młodymi ludźmi uczącymi się w II Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. Głównym tematem były stereotypy i uprzedzenia wobec osób innej narodowości, rasy czy też wyznania na podstawie kilku sytuacji związanych z dyskryminacyjnymi zachowaniami.

Każdy z uczestników na podstawie swoich opinii mógł przedstawić swoje odczucia i spostrzeżenia konkretnej sytuacji dyskryminującej inne osoby oraz wskazać prawidłowe zachowania wobec mowy nienawiści. Rozmówcy potwierdzili, że z największą ilością takich zachowań dyskryminacyjnych spotykają się w wirtualnym świecie, gdzie każdy może prawie anonimowo obrażać innych. Policjant wskazał im, że również taka forma nienawiść wykorzystująca internet podlega kodeksowi karnemu i to od nas użytkowników zależy czy osoba odpowie za swoje zachowanie.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym osobom szkodliwości przestępstw związanych z uprzedzeniami oraz uwrażliwienie ich na wyrządzaną krzywdę osobom nieakceptowanym społecznie, nie tylko w realnym życiu, ale także tym wirtualnym.

(Inf. prasowa KMP Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz