MOPR zaprasza do programu korekcyjno-edukacyjnego

2019-05-09 14:25:17, Maciej Kowalczyk

Podobnie, jak w minionych latach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rozpocznie się Program korekcyjno-edukacyjny dla osób pozostających w relacjach nacechowanych przemocą wobec swoich bliskich. Zajęcia będą prowadzone według zasad opracowanych w modelu integrującym podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy, a udział jest bezpłatny.

Do udziału w Programie zapraszamy osoby, które stosują bądź stosowały przemoc wobec bliskich i wyrażą akces uczestnictwa w spotkaniach. Możliwy jest również udział osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych oraz do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Kwalifikacji uczestników dokonają trenerzy prowadzący, a spotkania będą obywały się jeden raz w tygodniu w okresie od maja do lipca 2019 r. w formie sesji indywidualnych i grupowych.

Nabór potencjalnych uczestników trwa do dnia 15 maja 2019 r.

(Inf. prasowa MOPR)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz