Zamknij X
Zamknij [X]

NIK o regionalnych szpitalach.

2019-03-20 12:52:49, Maciej Kowalczyk

Kujawsko-Pomorskie jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie dostosowania szpitali wojewódzkich do norm i standardów pozwalających zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Między innymi takie wnioski wypływają z upublicznionego w poniedziałek raportu najwyższej izby kontroli.

Wynika z upublicznionego wczoraj raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK podkreśla w nim bardzo pozytywne znaczenie naszego medycznego pakietu stulecia. To dzięki tym inwestycjom w lecznicach podległych samorządowi województwa osiągnęliśmy w latach 2010-2017 największy postęp. 

Zgodnie z prawem polskie szpitale muszą zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych przez odpowiedni standard przestrzeni w budynkach i wyposażenie. Chodzi m.in. o rozplanowanie pomieszczeń, wyposażenie sal, właściwe oświetlenie, wentylację i klimatyzację, stałe zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną (placówki muszą posiadać alternatywne źródła wody i energii na wypadek awarii sieci miejskich). Szczegółowe zasady, obowiązujące od 1991 roku, zostały opisane w rozporządzeniach ministra zdrowia. Lecznice dostały 10 lat na dostosowanie, potem termin ten kilkakrotnie przedłużano. Programy naprawcze i modernizacyjne powinny się były ostatecznie zakończyć do końca 2017 roku. Niestety, jeszcze w połowie ubiegłego roku standardów tych nie spełniała połowa szpitali w całej Polsce.

Kujawsko-Pomorskie: największy postęp modernizacyjny

Na tym tle pozytywnie wyróżnia się nasze województwo, które w latach 2010-2017 - dzięki inwestycjom składającym się na pierwszy etap programu modernizacji wszystkich szpitali wojewódzkich, który słusznie określiliśmy mianem medycznego pakietu stulecia - dokonało wręcz skoku cywilizacyjnego w dziedzinie szpitalnictwa.

Kiedy w 2009 roku startowali z programem, wymogów nie spełniała żadna z naszych siedmiu lecznic. Po siedmiu latach intensywnych prac modernizacyjnych, w wyniku kilkusetmilionowych nakładów, osiągnęliśmy sukces – trzy nasze lecznice (43 proc.) można już stawiać innym za wzór. To Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, bydgoskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy. Osiągnęliśmy w ten sposób drugi najlepszy wynik w kraju. Gorzej radzą sobie m. in. Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie.

NIK chwali pakiet stulecia

NIK chwali w raporcie m. in. stworzony przez nich spójny program inwestycyjny oraz system jego realizacji i finansowania. Jak wiadomo, do realizacji medycznego pakietu stulecia samorząd województwa powołał spółkę celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, a zasadniczym źródłem finansowania jest kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). NIK wyliczył, że w latach 2010-2016 zaangażowanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w inwestycje w szpitalach było wśród 16 regionów najwyższe.

Kontrolerzy izby wyliczyli, że program modernizacyjny (pierwszy etap medycznego pakietu stulecia) pozwolił na realizację w wojewódzkich lecznicach łącznie 56 zadań inwestycyjnych wartych łącznie blisko pół miliarda złotych. Największą inwestycją była budowa nowego kompleksu bydgoskiego Szpitala Dziecięcego, następne w kolejności było Centrum Onkologii, w którym powstał m.in. Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.

Co ważne, efektem programu modernizacyjnego są wyższe przychody z tytułu świadczeń medycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale nie tylko – Szpital Dziecięcy i Centrum Onkologii są w swoich klasach najlepszymi placówkami w Polsce.

(Informacja prasowa Urząd Marszałkowski)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz