MPZP do wglądu w Urzędzie Miasta

2019-03-04 10:04:39, Maciej Kowalczyk

Od piątku, 8 marca, w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument dotyczy części osiedla Kazimierza Wielkiego.

Wyłożony MPZP dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, aleją Chopina i ulicą Okrzei.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 26 marca 2019r, projekt planu będzie dostępny do wglądu do 8 kwietnia 2019r.

Składanie uwag będzie możliwe w terminie do dnia 8 maja 2019r.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz